Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-11-12

Ponad 97 mld zł – tyle wyniosła łączna wartość portfela firm leasingowych na koniec pierwszej połowy 2016 roku. I chociaż większość przedsiębiorców (ok. 80 proc.) wybiera leasing operacyjny, sporą popularnością cieszy się leasing finansowy. Na czym polegają oba rodzaje leasingu i czym się różnią? Wyjaśniamy.

Leasing jest formą finansowania, w której firma leasingowa przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy stanowiącej przedmiot umowy leasingowej w zamian za opłacane co miesiąc raty w ustalonej wysokości.

Operacyjny i finansowy – podstawowe rodzaje leasingu

Polscy przedsiębiorcy najczęściej korzystają z leasingu operacyjnego oraz leasingu finansowego. Oba rozwiązania, chociaż dość zbliżone do siebie, różnią się detalami. I to właśnie szczegóły decydują o tym, która opcja będzie korzystniejsza w konkretnym przypadku.

Typowe cechy leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny to forma finansowania, w której właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje firma leasingowa i to ona ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Natomiast leasingobiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu całą ratę, czynsz inicjalny (opłatę wstępną) i kwotę wykupu (jeśli decyduje się wykupić pojazd, który ma stanowić składnik majątku firmy).

Czas trwania umowy jest krótszy niż normatywny okres amortyzacji przedmiotu. Nie może być jednak krótszy niż 40 proc. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może wykupić użytkowany sprzęt lub zwrócić go leasingodawcy.

Typowe cechy leasingu finansowego

W leasingu finansowym leasingobiorca uzyskuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zaś leasingodawca zobowiązany jest do wykazywania należności z tytułu otrzymywanych rat leasingowych.

W tym przypadku nie ma ustalonego minimalnego okresu trwania umowy. Ostatnia wpłacona rata jest jednoznaczna z automatycznym przejściem własności użytkowanego sprzętu na leasingobiorcę.

Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

Występuje kilka różnic między obiema formami leasingu, które decydują o przewadze jednego rozwiązania nad drugim.

  • Prawo do amortyzacji – w leasingu operacyjnym pozostaje ono po stronie leasingodawcy, zaś w leasingu finansowym leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
  • Czas trwania umowy – w leasingu operacyjnym nie może być ona krótsza niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, zaś w leasingu finansowym nie istnieje minimalny okres.
  • Podatek VAT – w leasingu operacyjnym doliczany jest do każdej raty, zaś w leasingu finansowym należy opłacić go w całości z góry.
  • Koszty uzyskania przychodu – w leasingu operacyjnym w koszty można wliczyć m.in. opłatę wstępną, całość rat, ewentualnie wykup oraz koszty związane z eksploatacją przedmiotu. Natomiast leasing finansowy dopuszcza możliwość zaliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych, część odsetkową raty, koszty użytkowania przedmiotu.

Ponadto leasing finansowy pozwala na dokonanie tzw. jednorazowej przyspieszonej amortyzacji, na co nie pozwala leasing operacyjny.

Leasing zwrotny – specyficzna forma finansowania

Jeśli chodzi o rodzaje leasingu, należy wspomnieć jeszcze o leasingu zwrotnym. To specyficzna forma finansowania, która znacząco różni się od pozostałych. Istotą leasingu zwrotnego jest sprzedaż elementu majątku przez przedsiębiorcę firmie leasingowej, a następnie podpisanie umowy na użytkowanie tego przedmiotu w formie leasingu (operacyjnego lub finansowego).

Na takie rozwiązanie decydują się przedsiębiorcy, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, np. na realizację planów inwestycyjnych lub poprawę chwilowo gorszej sytuacji finansowej i którzy chcą jednocześnie korzystać z dotychczas użytkowanego sprzętu.

Zastanawiasz się, jakie rodzaje leasingu będą dla Ciebie korzystną opcją? W PKO Leasing proponujemy szeroki wybór produktów finansowych, które dopasujemy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i potrzebami – niezależnie od tego, w jakiej branży działasz.