Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-10-18

Przedsiębiorcy, którzy szukają sposobu finansowania zakupu pojazdów, maszyn czy innych urządzeń potrzebnych firmie, często wybierają leasing operacyjny. To korzystne rozwiązanie, które stanowi alternatywę np. dla kredytu bankowego. Na czym polega i jakie przynosi korzyści? Wyjaśniamy.

Chociaż dostępnych jest kilka form leasingu, nawet 80 proc. przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny. Taki wybór podyktowany jest m.in. możliwością zachowania płynności finansowej oraz znacznie łatwiejszą dostępnością wynikającą z uproszczonych procedur.

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny polega na przekazaniu przez firmę leasingową prawa do użytkowania przedmiotu umowy leasingowej leasingobiorcy na określony czas, w zamian za opłacane co miesiąc raty leasingowe.

Typowe cechy leasingu operacyjnego

  • amortyzacja po stronie leasingodawcy – to firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwagi na fakt, że przedmiot pozostaje jej własnością,
  • możliwość wykupu przedmiotu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy leasingowej,
  • w przypadku odstąpienia od umowy ryzyko związane z przedmiotem leasingu niemal w całości przechodzi na firmę leasingową.

Decydując się na leasing operacyjny, leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczenia tzw. opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) w wysokości odpowiadającej procentowej części wartości przedmiotu oraz comiesięcznych rat, których wysokość zależy od oprocentowania, czasu trwania umowy leasingowej oraz wartości przedmiotu.

Korzyści wynikające z leasingu operacyjnego

Popularność leasingu operacyjnego wynika z wielu korzyści, które daje to rozwiązanie. Dla leasingobiorców najistotniejsze są przede wszystkim korzyści finansowe, takie jak:

  • Zachowanie płynności finansowej – przedsiębiorca nie musi przeznaczać kapitału na zakup przedmiotu, za jego użytkowanie płaci czynsze leasingowe w miesięcznych ratach.
  • Możliwość optymalizacji podatkowej – w koszty uzyskania przychodu można wliczyć całą ratę leasingową(część odsetkową i część kapitałową), opłatę wstępną i wszystkie wydatki ponoszone w związku z eksploatacją przedmiotu.
  • Płatność podatku VAT z każdą ratą leasingową – nie trzeba uiszczać kwoty w całości.
  • Brak obowiązku wykupienia przedmiotu po zakończeniu umowy – przedsiębiorca decyduje o tym, czy wykupi użytkowany przedmiot czy zwróci go firmie leasingowej. W pierwszym przypadku musi ponieść koszt tzw. wykupu, którego wartość ustalana jest w umowie.

Aby skorzystać z leasingu operacyjnego, należy spełnić kilka podstawowych warunków. W PKO Leasing w wielu przypadkach stosujemy uproszczone procedury, ograniczając formalności oraz czas oczekiwania na przedmiot leasingu do niezbędnego minimum.