Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-11-06

Wielu przedsiębiorców decyduje się na pożyczkę hipoteczną, aby pozyskać środki na realizowanie inwestycji czy zażegnać chwilowy kryzys finansowy. W takiej sytuacji warto jednak rozważyć jeszcze jedną opcję: leasing zwrotny. Czym jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Leasing zwrotny znacznie różni się od klasycznego leasingu. Jego celem jest przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa poprzez uwolnienie środków „zamrożonych” w składnikach majątku firmy. W efekcie leasingobiorca jest jednocześnie użytkownikiem i dostawcą.

Istota leasingu zwrotnego

Istotą leasingu zwrotnego jest sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej przez przedsiębiorcę, a następnie – na podstawie podpisanej umowy cywilnoprawnej – uzyskanie zezwolenia na użytkowanie przedmiotu. Oznacza to, że wraz z chwilą sprzedaży oraz zawarcia umowy leasingowej właścicielem przedmiotu staje się firma leasingowa. Jednak użytkownikiem przedmiotu cały czas pozostaje przedsiębiorstwo – często jest więc tak, że przedmiot (np. specjalistyczna maszyna) nawet nie opuszcza budynku firmy.

Leasing zwrotny może przyjąć formę

  • leasingu operacyjnego – wówczas przedmiot umowy staje się aktywem leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
  • leasingu finansowego – wówczas majątek objęty umową wchodzi w skład aktywów leasingobiorcy i to on może wrzucić w koszty uzyskania przychodu amortyzację przedmiotu.

Dlaczego leasing zwrotny jest opłacalny?

Biorąc pod uwagę „suche” kalkulacje, korzystanie z leasingu zwrotnego kosztuje więcej niż kwota otrzymywana w ramach sprzedaży składnika majątku. Niemniej jednak jest to rozwiązanie przynoszące wiele korzyści.

Możliwość szybkiego powiększenia kapitału

To opcja, która pozwala albo na realizację zaplanowanej inwestycji, albo przywrócenie płynności finansowej w momencie chwilowego kryzysu finansowego. A to wszystko bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek hipotecznych.

Zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy

Jako że przedmiot umowy kupna-sprzedaży oraz umowy leasingowej pozostaje na terenie przedsiębiorstwa, nie istnieje ryzyko przerwania ciągłości funkcjonowania firmy. W efekcie przedsiębiorstwo nie traci na przestojach.

Możliwość ponownego włączenia przedmiotu w majątek firmy

Umowa leasingowa może zostać tak skonstruowana, że przedsiębiorca – po zakończeniu jej trwania – może ponownie stać się właścicielem użytkowanego przedmiotu. Wystarczy, że zdecyduje się na jego wykup (w przypadku leasingu zwrotnego finansowego leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem przedmiotu wraz z opłaceniem ostatniej raty).

W PKO Leasing masz szansę na leasing zwrotny na atrakcyjnych warunkach finansowania. Przyznawany jest on w oparciu o uproszczone procedury i dedykowany przedsiębiorcom z wielu branż.