Szczegóły ubezpieczenia GAP

Jaka jest maksymalna suma ubezpieczenia GAP?

Przykłady wypłaty z GAP