Szczegóły ubezpieczenia GAP

Jaka jest maksymalna suma ubezpieczenia GAP?

Przykłady wypłaty z GAP

Czego nie można ubezpieczyć?

Jakie pojazdy można ubezpieczyć?