Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-10-17

Gdy myślimy o kosztach leasingu, zwykle kojarzą się nam one głównie z uiszczaniem comiesięcznych rat określonych w umowie. To jednak nie jedyny wydatek, na który musimy się przygotować.

Co wchodzi w skład kosztu leasingu?

Poza wspomnianymi ratami w ramach leasingu przyjdzie nam też zwykle opłacić:

  1. Opłatę wstępną – najczęściej im jest wyższa, tym niższe są raty leasingu; wysokość takiej opłaty określa umowa leasingu, a uiszcza się ją na początku lub przy odbiorze przedmiotu leasingu.
  2. Ubezpieczenie – może być po stronie leasingodawcy lub leasingobiorcy.
  3. Gwarancje – jest to forma zabezpieczenia dla leasingodawcy w razie nieodpowiedniego użytkowania przedmiotu leasingu przez korzystającego. Zwykle taką opłatę można odzyskać lub też jest ona wliczana jako ostatnia rata leasingu.
  4. Opłaty manipulacyjne – w ich skład wchodzą koszty obsługi całej transakcji.
  5. Wykup, czyli przejęcie przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania leasingu (na cele prywatne lub w ramach prowadzonej działalności).

Aby wyliczyć całkowity koszt leasingu, trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki: formę leasingu (finansowy czy operacyjny), wysokość wkładu własnego, stopę procentową waluty leasingu, cenę wykupu przedmiotu oraz okres trwania umowy.

Dodatkowe koszty leasingu

Wśród dodatkowych kosztów leasingu, które warto wziąć pod uwagę, należy wymienić następujące:

  1. Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC i NNW w przypadku samochodów.
  2. Opłata za rejestrację (auta lub maszyny) w urzędzie.
  3. Opłata za wcześniejsze zakończenie umowy (przedterminowe) lub zmianę harmonogramu spłat.
  4. Wydatki związane z ponoszeniem kosztów za nieprzestrzeganie terminów płacenia rat – w ich skład wchodzą koszty upomnień oraz odsetki. Ich wysokość jest zapisana w umowie.

Jakie dokumenty są potrzebne, by skorzystać z leasingu?

W przypadku procedury uproszczonej wystarcza dowód osobisty, dane rejestrowe firmy oraz wniosek leasingowy. W PKO Leasing weryfikacja korzystającego z leasingu odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń.

Procedura standardowa, czyli pełna, może wiązać się z wymaganiem dostarczenia też dodatkowo dokumentów finansowych, które potwierdzą obrót i dochód firmy leasingobiorcy.