Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-09-10

Branża transportowa, zaraz obok budowlanej, stanowi jeden z najbardziej newralgicznych sektorów w kontekście delegowania pracowników. W maju 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała tzw. pakiet mobilności. Jego celem jest rewizja dotychczasowych przepisów branżowych i dostosowanie ich w zakresie delegowania pracowników do branży transportowej.

4 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął ostatecznie stanowisko do negocjacji z Radą Unii Europejskiej w sprawie pakietu mobilności. Jeśli stanowisko Parlamentu Europejskiego zostanie przyjęte w pierwszym czytaniu – nowe przepisy zostaną przyjęte, a państwa członkowskie będą miały obowiązek wdrożyć je w ciągu 2 lat. Przyjęcie stanowiska Parlamentu w niezmienionym kształcie będzie rodziło istotne konsekwencje dla branży transportowej.

Jeśli zmiany wejdą w życie w powyższym kształcie, z pewnością w sposób znaczący dotknie to polskich przewoźników. Nowe wymogi w połączeniu z inteligentnymi tachografami i nowymi procedurami oraz sposobami prowadzenia kontroli na zasadach współpracy organów państw członkowskich i bezpośrednim dostępie do krajowych rejestrów  umożliwią dokładniejsze i bardziej skuteczne kontrole przewoźników, zarówno w zakresie przestrzegania norm czasu pracy, odpoczynków, jak i zasad delegowania kierowców. Dodatkowo profesjonalizacja rynku transportu lekkiego i wyposażenie tych pojazdów w inteligentne tachografy istotnie wpłynie na kształt polskiego transportu – podkreśla Marek Kliś, Radca prawny w Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Pakiet mobilności budzi wiele obaw i kontrowersji wśród polskich przewoźników. Powodem jego powstania był brak jasności prawnej i sprzeczność przepisów krajowych z przepisami unijnymi. Regulator uznał zatem, że dostosowanie uregulowań w zakresie delegowania do branży transportowej jest konieczne. Co zatem może zmienić się w dotychczasowych przepisach? Po pierwsze regulacjami ma być objęty nie tylko transport ciężki, ale również transport lekki powyżej 2,4 ton. Wydanie licencji wspólnotowej uzależnione będzie od wyposażenia pojazdu w inteligentny tachograf. Rewolucyjną zmianą będzie zakaz odbioru przez pracownika odpoczynku w kabinie - to pracodawca będzie musiał zapewnić kierowcy miejsce odpoczynku o odpowiednim standardzie i jakości. Rozszerzeniu ulegnie również okres kontroli na drodze - do tej pory kontrolowano 28 dni aktywności kierowcy, natomiast zgodnie z nową propozycją okres ten może zostać wydłużony do 56 dni.

Pakiet mobilności to szereg zmian, które będą miały wpływ na branżę transportową. Według danych Eurostatu za IV kwartał 2018 roku udział Polski w unijnym transporcie drogowym wynosi 29,5 proc. Taki sam udział w portfelu branży leasingowej stanowią aktywa dedykowane tej branży. Pakiet mobilności to duże wyzwania dla transportu ciężkiego i dlatego jego przyjęcie będzie miało wpływ na decyzje zakupowe podejmowane przez przedsiębiorców w najbliższym czasie. Postanowiliśmy przybliżyć przedsiębiorcom zachodzące zmiany w najnowszym wydaniu ABC Powoźnika poświęconym właśnie pakietowi – mówi Piotr Gąska, dyrektor Rynku Transportu Ciężkiego PKO Leasing.  

Z szerszym zakresem zmian obejmujących pakiet mobilności można zapoznać się w ABC Przewoźnika przygotowanym wspólnie przez Kancelarię Transportową ITD-PIP oraz PKO Leasing.