Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2021-11-09

Chcesz rozwijać swoje przedsiębiorstwo, ale zależy Ci równocześnie na płynności finansowej? Szukasz rozwiązania, które będzie klarowne, skuteczne i bezpieczne dla przyszłości Twojej firmy? Opłacalną i stabilną formą finansowania jest leasing. Zanim podpiszesz umowę, powinieneś poznać jego rodzaje. Dowiedz się więcej o leasingu operacyjnym i finansowym – poznaj zalety, wady oraz różnice obu rozwiązań. Wybierz opcję, która będzie pasować do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa oraz sytuacji finansowej.

Leasing operacyjny samochodu osobowego – na czym polega?

Leasing operacyjny to rodzaj umowy zawartej między przedsiębiorcą a firmą leasingową na podstawie której finansujący zobowiązuje się do odpłatnego używania – określonego umową - przedmiotu leasingu (podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów). Na jej podstawie finansujący przekazuje klientowi do używania przedmiot leasingu, np. samochód osobowy, na określony czas wskazany w umowie leasingu. Minimalny okres leasingu, w przypadku leasingu operacyjnego, jest ściśle określony w ustawie o podatku dochodowym i zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu (dla wspomnianego wyżej samochodu osobowego wynosi minimum 2 lata). Zawarcie umowy o finansowanie następuje po dokonaniu przez finansującego oceny zdolności płatniczej klienta.

Leasing operacyjny – kalkulacje:
W przypadku samochodów osobowych wpłata własna wynosi najczęściej 10%. Jeżeli auto jest warte 100 tysięcy złotych, na początek trzeba wpłacić 10 tysięcy złotych. W przypadku umowy na 36 rat i wartości wykupu na poziomie 30% miesięczna rata może wynieść ok. 1900 zł. Suma opłat to ok. 106%.

Podpisując umowę leasingu operacyjnego, nie musisz od razu wpłacać całego podatku VAT, jak to jest w przypadku zakupu za gotówkę – podatek VAT doliczany jest do każdej miesięcznej raty. To jedna z różnic między leasingiem operacyjnym a finansowym, gdzie po odbiorze przedmiotu leasingu klient jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT naliczonego od sumy wszystkich należności leasingowych. Po zakończeniu umowy leasingu klient ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową wskazaną w umowie. Jeżeli samochód albo urządzenie przestanie być dla Ciebie interesujące czy przydatne w działalności gospodarczej, wówczas po spłaceniu wszystkich rat nie musisz decydować się na jego zakup. Możesz natomiast podpisać kolejną umowę na inny, wybrany przedmiot leasingu. Zgodnie z regulacjami podatkowymi, w przypadku leasingu operacyjnego, zarówno opłata wstępna, koszty eksploatacji, jak i raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt uzyskania przychodu. Ta forma leasingu pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania, co sprawia, że jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody i płacą wysokie podatki.

Jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym? W obu przypadkach własność przedmiotu leasingu pozostaje po stronie firmy leasingowej. Możesz stać się właścicielem konkretnego pojazdu lub maszyny dopiero po zakończeniu umowy leasingu i wykupie przedmiotu od finansującego. W przypadku leasingu operacyjnego  odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez finansującego. Co więcej, podatek VAT zawsze wynosi 23% bez względu na rodzaj przedmiotu leasingu. Dodatkowo umowy nie można zawrzeć na okres krótszy niż wskazany w regulacjach podatkowych, co w przypadku samochodów osobowych oznacza minimum 2 lata (minimalny okres trwania umowy  nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji). Również wysokość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy jest regulowana przez ustawy o podatku dochodowym i uzależniona jest od stawki amortyzacji oraz okresu, na jaki została zawarta umowa. W związku z tym wartość wykupu może być uzgadniana pomiędzy korzystającym i finansującym, ale tylko w ściśle określonych ramach.

Leasing finansowy a operacyjny – czym się różnią?

W przypadku leasingu finansowego umowa również podpisana jest na czas określony, ale nie ma wyznaczonego okresu minimalnego. Dla tej formy leasingu obowiązują jednak inne zasady dotyczące amortyzacji – odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, ponieważ przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych klienta. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu zaliczana jest wyłącznie część odsetkowa raty leasingowej. Obie formy leasingu różni również sposób naliczania i stawka podatku VAT. W leasingu finansowym podatek VAT naliczany jest od sumy wszystkich należności leasingowych według stawki właściwej dla danego środka trwałego i płatny jest przez klienta po odbiorze przedmiotu leasingu. To główne różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym.

Zalety wynikają z różnic między leasingiem finansowym a operacyjnym. Przede wszystkim nie ma żadnych ograniczeń w związku z trwaniem umowy – można ją podpisać na dowolny okres, czyli w przypadku samochodów osobowych na mniej niż 2 lata.

Warto wiedzieć:
Jeśli korzystasz z projektów unijnych, możesz dostosować czas trwania umowy leasingu finansowego do okresu płatności dotacji.

Jakie są pozostałe zalety leasingu finansowego? W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego w przypadku leasingu finansowego ma znaczenie, jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla leasingowanego środka trwałego. W leasingu finansowym suma podatku VAT naliczonego od należności leasingowych ma zawsze stawkę właściwą dla przedmiotu leasingu. Jest to szczególne ważne, gdy przedmiot leasingu opodatkowany jest stawką VAT inną niż 23% - np. w przypadku branży medycznej wynosi 8%. Jest to istotna różnica, ponieważ zawierając umowę leasingu operacyjnego na sprzęt medyczny objęty stawką VAT 8%,  zapłacisz podatek VAT w ratach - ale zawsze w wysokości 23% - natomiast zawierając umowę leasingu finansowego, zapłacisz podatek VAT jednorazowo, ale w wysokości 8%. Z uwagi na to, że w leasingu finansowym amortyzacji dokonuje korzystający, istnieje możliwość skorzystania przez niego z indywidualnej, przyśpieszonej stawki amortyzacji, która daje Ci mu możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatku często wyższego niż część kapitałowa raty leasingowej – jeśli zawarta byłaby umowa leasingu operacyjnego.

Wadą leasingu finansowego jest fakt, iż na samym początku trwania umowy –  zaraz po odbiorze przedmiotu leasingu – należy od razu zapłacić cały podatek VAT naliczony od sumy należności leasingowych. Dla przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami VAT, jest to jednak zaleta, ponieważ można doliczyć stawkę VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot. Dotyczy to, chociażby branży medycznej, w przypadku której stawka VAT wynosi przeważnie 8%. Co można jeszcze uznać za kłopotliwe w przypadku leasingu finansowego? Wadą może być również fakt, że konieczne jest prowadzenie ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Dla przedsiębiorców nieposiadających innego majątku może być to kłopotliwe.

Leasing operacyjny czy finansowy – który wybrać?

Różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym są wyraźnie zarysowane. Jaką powinieneś podjąć decyzję? Wszystko zależy od specyfiki Twojego przedsiębiorstwa, możliwości finansowych oraz indywidualnych potrzeb. Jeżeli wymagany przez Ciebie sprzęt objęty jest niższą niż 23% stawką podatku VAT lub jeśli Twoja firma może zastosować inną, indywidualną stawkę amortyzacji wówczas powinieneś zastanowić się nad leasingiem finansowym. Leasingobiorcy najczęściej wybierają jednak leasing operacyjny, ponieważ w tym przypadku niewymagane są tak duże nakłady finansowe na początku umowy, ze względu na rozłożenie wartości podatku VAT na raty, a dodatkowo cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu.