Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Przykłady szkód majątkowych

Ubezpieczenie maszyny (np. ładowarki budowlanej) będącej przedmiotem leasingu

Ubezpieczenie urządzenia do zabiegów kosmetycznych będącego przedmiotem leasingu

Ubezpieczenie systemu monitoringu będącego przedmiotem leasingu