Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
 • Odbiór samochodu potwierdzany jest protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym odnotowane
  zostaną wszystkie uszkodzenia występujące w aucie oraz informacja o ewentualnych brakach w wyposażeniu. Podczas odbioru pojazdu sporządzona zostanie również dokumentacja fotograficzna.
 • Po zwrocie samochód będzie oceniany przez rzeczoznawcę firmy DEKRA, który zakwalifikuje uszkodzenia i dokona ich wyceny. Uszkodzenia są klasyfikowane jako:
  • akceptowalne – wynikające z prawidłowego użytkowania pojazdu w czasie trwania umowy,
  • nieakceptowalne – niezwiązane z normatywnym użytkowaniem auta i obciążające Cię dodatkowymi kosztami.
 • Podstawą oceny przez rzeczoznawcę jest:
 • Wycena stanowi podstawę do ewentualnego obciążenia Cię kosztami przywrócenia auta do
  wymaganego stanu technicznego (z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu).
 • Obciążenia mogą być powodowane również przez:
  • braki w dokumentacji lub wyposażeniu samochodu,
  • rozliczenia nadbiegu.
Drukuj