Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Centrum Obsługi Klienta, Infolinia CFM: 22 260 33 33 (wybierz 2)

Kradzieże i szkody – przykre sytuacje, których każdy woli unikać, ale z którymi należy się liczyć. Mamy na to wypróbowane procedury, które pozwalają zminimalizować stres i zadbać o prawidłowy przebieg likwidacji szkody. W każdym przypadku niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Na miejscu zdarzenia:

 

I. Jestem poszkodowany

 1. Zadbaj o zabezpieczenie miejsca kolizji czy wypadku oraz o to, by ewentualni potrzebujący uzyskali pierwszą pomoc; w razie konieczności wezwij służby ratunkowe (tel. 112).
 2. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta (Dział Szkód): tel. 22 260 33 33 (wybierz 2), skorzystaj z pomocy konsultantów.
 3. Wezwij policję na miejsce zdarzenia; po jej przybyciu zanotuj dane jednostki.
 4. Zadbaj o to, aby sprawca kolizji czy wypadku podpisał oświadczenie (wzór poniżej) i przekazał Ci oryginał. Powinno ono zawierać:
  • model i markę samochodu i jego numer rejestracyjny,
  • dane właściciela samochodu,
  • dane kierującego,
  • nr polisy OC i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • opis zdarzenia,
  • opis uszkodzeń,
  • oświadczenie sprawcy zdarzenia o wzięciu odpowiedzialności za zdarzenie (potwierdzające jego winę).
 5. W razie potrzeby i możliwości poproś ewentualnych świadków zdarzenia o oświadczenia lub dane kontaktowe.
 6. Korzystaj tylko z pomocy drogowej wezwanej, jeśli to konieczne, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub Assistance (Infolinia CFM: 22 260 33 33).

 

II. Jestem sprawcą szkody

 1. Zadbaj o zabezpieczenie miejsca kolizji czy wypadku oraz o to, by ewentualni potrzebujący uzyskali pierwszą pomoc; w razie konieczności wezwij służby ratunkowe (tel. 112).
 2. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta (Dział Szkód): tel. 22 260 33 33 (wybierz 2), skorzystaj z pomocy konsultantów.
 3. W razie potrzeby wezwij policję na miejsce zdarzenia; po jej przybyciu zanotuj dane jednostki. 
 4. Wypełnij i podpisz oświadczenie dla poszkodowanego (wzór poniżej), zawierające:
  • model i markę samochodu i jego numer rejestracyjny,
  • dane właściciela samochodu,
  • dane kierującego,
  • nr polisy OC i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • opis zdarzenia,
  • opis uszkodzeń.
 5. W razie potrzeby i możliwości poproś ewentualnych świadków zdarzenia o oświadczenia lub dane kontaktowe.
 6. Korzystaj tylko z pomocy drogowej wezwanej, jeśli to konieczne, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub Assistance (Infolinia CFM: 22 260 33 33).
Drukuj