Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Zgłaszanie awarii poza terytorium Polski: +48 22 260 33 33

Wyjazd samochodem za granicę jest możliwy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody PKO Leasing S.A. W tym celu skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta. Tam też uzyskasz pomoc w uzyskaniu dodatkowych dokumentów i dopełnieniu formalności.

 1. Zgłoś wyjazd:
 2. Podaj konieczne dane:
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • kraje, przez które podróżujesz.
 3. Centrum Obsługi Klienta pomoże Ci zweryfikować zakres ubezpieczenia (dodatkowe, jeśli jest wymagane, może być zawarte na Twój koszt).
 4. Skorzystaj z formularza, jeśli potrzebujesz upoważnienia
 5. Przed podróżą zagraniczną zadbaj, aby wykonać wszystkie niezbędne przeglądy i naprawy.
 6. W przypadku wystąpienia awarii poza terytorium Polski, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem Infolinii CFM: +48 22 260 33 33.
 7. Faktury za świadczenia wykonane poza granicami kraju muszą być uregulowane przez Ciebie. PKO Leasing S.A. po przeanalizowaniu zasadności powstałego kosztu, pokryje go do wysokości kosztów naprawy w Polsce.
Drukuj