Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

W celu złożenia reklamacji wypełnij formularz

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

  • WAŻNE!
    Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez PKO Leasing Spółka Akcyjna oraz PKO Leasing Finanse, można składać pod adresem: Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również składane telefonicznie pod numer telefonu 801 887 887 lub drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.pkoleasing.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Pisemna odpowiedź zostanie wysłana na adres korespondencyjny albo drogą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek o takie doręczenie znajdzie się w treści reklamacji, przy czym złożenie reklamacji drogą elektroniczną jest traktowane, jako zgoda na udzielenie odpowiedzi w tym trybie.

  • Administratorem danych jest PKO Leasing - rozwiń, żeby poznać szczegóły

    Administratorem Państwa danych osobowych jest PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 36 („Spółka”). Spółka przetwarza Państwa dane wskazane we wniosku, dostępne w związku z posiadaną historią współpracy lub pozyskane z rejestrów, na wykorzystanie których wyrazili Państwo zgodę lub Spółka jest uprawniona do ich wykorzystania, z zachowaniem innym legalnych podstaw przetwarzania. Dane będą wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia podstępowania wyjaśniającego i przygotowania odpowiedzi w związku z Państwa zgłoszeniem oraz na potrzeby zachowania procedur bezpieczeństwa Spółki.

    W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

    Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem rejestrowym Spółki lub pod adresem e-mail: iod@pkoleasing.pl. Szczegółowe informacje dot. zasad i celów przetwarzania danych osobowych oraz Państwa praw z tym związanych, dostępne są na stronie https://www.pkoleasing.pl/rodo/