Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Wiceprezes Zarządu PKO Leasing odpowiedzialny za nadzorowanie obszaru zarzadzania ryzykiem, windykacji, remarketingu i IT. Dodatkowo Członek Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. oraz PKO Faktoring S.A.

W latach 2015-2017 pełnił funkcję Członka Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska, a w latach 2017-2018 Członka Zarządu PKO Faktoring S.A.

W trakcie swojej pracy na rynku finansowym pełnił m.in. funkcje:

  • Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Bankowości Korporacyjnej w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2015-2016, gdzie piastował funkcję członka Bankowego Komitetu Kredytowego,
  • Dyrektora Zarządzającego ds. Obszaru Ryzyka i Windykacji w Raiffeisen Leasing w latach 2008-2015, gdzie odpowiadał za zarządzanie ryzykiem oraz obszarem restrukturyzacji, windykacji i remarketingu.
  • Dyrektorem Departamentu Ryzyka Raiffeisen-Leasing Polska w latach 2004-2008.
  • W 1999 r. rozpoczął pracę w Banku Pekao S.A. i od tego czasu zawodowo związany jest z branżą finansową.

Radosław Drozd jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, w którym obronił pracę magisterską dotyczącą zarządzania ryzykiem bankowym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Ponadto uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami IT” na Politechnice Warszawskiej oraz prestiżowe kursy organizowane przez Harvard Business School w Warszawie.