Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Wiceprezes Zarządu PKO Leasing, odpowiedzialny za nadzór nad obszarami finansów, rachunkowości i podatków.


Z Grupą PKO Banku Polskiego związany od 1998 roku. W Banku pracował m.in. w departamentach Ryzyka Rynkowego, Bankowości Detalicznej oraz Kontrolingu Detalicznego. Od 2007 roku, przez 12 lat, pełnił funkcję dyrektora Departamentu Planowania i Kontrolingu. W 2019 roku powołany w skład Zarządu PKO Leasing.

Ekspert w zakresie budżetowania, raportowania, analiz i kontrolingu zarządczego.


Jest absolwentem bankowości na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego.Ukończył studia podyplomowe Warszawskiego Instytutu Bankowości. Odbył wiele kursów i szkoleń z zakresu kontrolingu bankowego, oceny rentowności produktów bankowych, metod alokacji kosztów oraz alokacji kapitału. W 2021 roku zdał egzamin państwowy dla Kandydatów Członków Organów Nadzorczych,
a w 2023 roku ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.