Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Wiceprezes Zarządu PKO Leasing, odpowiedzialny za nadzór nad obszarami finansów, rachunkowości i podatków.

Z PKO Bankiem Polskim związany od 1998 roku gdzie pracował m.in. w departamentach Ryzyka Rynkowego, Bankowości Detalicznej oraz Kontrolingu Detalicznego. Od 2007 roku związany
z Departamentem Planowania i Kontrolingu, w którym przez ostanie 12 lat pełnił funkcję dyrektora. Ekspert w zakresie budżetowania, raportowania, analiz i kontrolingu zarządczego.

Jest absolwentem bankowości na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe Warszawskiego Instytutu Bankowości. Odbył wiele kursów i szkoleń z zakresu kontrolingu bankowego, oceny rentowności produktów bankowych, metod alokacji kosztów oraz alokacji kapitału.