Zamów kontakt

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez PKO Leasing S.A. informacji handlowej, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  • Wyrażam zgodę na przekazanie moich w/w danych do Spółek Grupy Kapitałowej (których wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl/grupa) w celu :
    - przesyłania przez nie zindywidualizowanej informacji handlowej właściwej ze względu na przedmiot działania danej spółki, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
    - prowadzenia przez nie zindywidualizowanego marketingu własnego produktów i usług.
  • Wyrażam zgodę, aby w sytuacji nie zawarcia umowy lub po wygaśnięciu, jak również po rozwiązaniu wiążących mnie umów, PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi (93-281), al. Marszałka E. Śmigłego Rydza 20, przetwarzała moje dane zawarte we wnioskach i zgromadzonych dokumentach, w celu prowadzenia działań marketingowych.
  • Administratorem danych jest PKO Leasing

Leasing na maszyny rolnicze to idealne rozwiązanie dla sektora Agro

Leasing na maszyny rolnicze to propozycja dostosowana do potrzeb sektora Agro – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, jak i przedsiębiorstw rolnych czy spółdzielni. W ramach leasingu rolniczego uzyskasz finansowanie na maszyny i urządzenia, ciągniki, linie produkcyjne, a także innowacyjne i niestandardowe rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę!