Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2023-06-22

Z dniem 10 lipca 2023 r. rejestrowa siedziba PKO Leasing S.A. zostanie przeniesiona z adresu Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź na adres:

Świętokrzyska 36,

00-116 Warszawa.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w wystawianych dokumentach księgowych oraz korespondencji kierowanej na adres rejestrowy.

 Bez zmian pozostają: numery NIP, REGON, KRS, numery kont bankowych, adresy e-mail, numery telefonów oraz pozostałe adresy korespondencyjne.