Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2016-11-18

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję zezwalającą na przejęcie przez PKO Leasing SA kontroli nad Raiffeisen Leasing Polska SA. Wcześniej pozytywną decyzję podjął także ukraiński urząd antymonopolowy.

PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG ("RBI") oraz PKO Leasing SA podpisały 2 listopada 2016 roku warunkową umowę dotyczącą sprzedaży przez RBI 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska SA , wraz z trzema spółkami zależnymi, na rzecz PKO Leasing SA za kwotę 850 mln zł. Sfinalizowanie transakcji powinno nastąpić do końca 2016 roku.

Dzięki transakcji Grupa PKO Banku Polskiego chce umocnić swoją obecność przede wszystkim w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotnie zwiększyć skalę finansowania polskich firm. W ramach transakcji PKO Bank Polski zobowiązał się także do zastąpienia finansowania udzielonego Raiffeisen-Leasing Polska SA przez RBI lub podmioty z grupy RBI. Transakcja zostanie sfinansowana z środków własnych PKO Banku Polskiego i będzie miała minimalny wpływ na wskaźniki kapitałowe Banku i Grupy Kapitałowej

Po fuzji PKO Leasing SA będzie niekwestionowanym liderem w swoim segmencie, z udziałem w rynku na poziomie ponad 13 proc. Sieci sprzedaży oraz modele biznesowe obu spółek leasingowych są komplementarne. Daje to szansę na wykorzystanie istotnych przewag konkurencyjnych obu firm, wzajemne uzupełnianie się modeli biznesowych i rozwiązań organizacyjnych. Dzięki wymianie wiedzy i najlepszych praktyk możliwe będzie dynamiczne zwiększenie efektywności wszystkich kanałów sprzedaży.