Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-05-29

28 maja br. podpisana została umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI)
a Domem Maklerskim CVI dotycząca instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach największego unijnego programu Horyzont 2020. Jednym z operatorów programu InnovFin jest spółka PKO Leasing.

W wyniku zawarcia nowej umowy, Polska awansuje na 11 miejsce wśród krajów, w których realizowany jest program Horyzont 2020.

Jednym z priorytetów polskiego rządu jest wsparcie rozwoju sektora MŚP, szczególnie w zakresie innowacji i technologii. Mam nadzieję, że ogłaszana transakcja przełoży się na realny zastrzyk inwestycyjny dla tych firm oraz na zachęcenie innych krajowych instytucji finansowych do większego zaangażowania na tym polu- podkreśliła Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polski Rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej.

Po podpisaniu umowy, w Klubie Bankowca odbyło się seminarium organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Spotkanie- InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów – nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce- kierowane było do przedsiębiorców którzy są zainteresowani finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć w ramach dostępnych programów publicznych, w tym współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską. Seminarium objęte zostało honorowym patronatem Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także honorowymi patronatami Ministerstwa Przedsiębiorczość i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

Jedno z wystąpień dotyczące możliwości jakie daje program InnovFin w leasingu, poprowadziła Monika Ostaszewska, ekspert ds. produktów w PKO Leasing.

PKO Leasing od ponad 16 lat współpracuje z instytucjami unijnymi w zakresie pozyskiwania finansowania. Przez te lata udało się nam sfinansować ponad 100 tys. umów ze wsparciem UE. Obecnie mamy do wykorzystania 150 mln zł w ramach funduszu InnovFin. Możliwość skorzystania z tych środków przez przedsiębiorców została wydłużona do kwietnia 2019 roku. Jednocześnie do 2,5 mln euro zwiększona została maksymalna kwoty umowy - powiedziała Monika Ostaszewska z PKO Leasing

Gwarancja unijna InnovFin w ramach największego programu w historii UE:Horyzont 2020 jest przeznaczona na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć i projektów badawczych, które
z natury są obciążone większym ryzykiem inwestycyjnym. Część z takich transakcji byłaby trudna do sfinansowania w standardowym procesie leasingu czy pożyczki. Gwarancja InnovFin otwiera drogę grupie o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, dając możliwość stworzenia unikatowego przedsięwzięcia klientom SME oraz Small Mid-Cap**. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie przez aplikującą firmę przynajmniej jednego z czternastu kryteriów innowacyjności, które mają bardzo szeroki zakres.