Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2022-03-02

W związku z sytuacją międzynarodową za wschodnią granicą RP, w tym działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, a także działaniami o takim samym charakterze prowadzonymi z terytorium Rosji i Białorusi, PKO Leasing S.A. przypomina, że dostępne na rynku ubezpieczenie mienia leasingowanego, a także sfinansowanego w ramach umów pożyczki, nie obejmuje skutków działań wojennych, aktów terroru, sabotażu, jak również świadczeń obowiązkowych na rzecz uprawnionych organów (wojska, policji, w tym organów zagranicznych).

Mając na uwadze powyższe, a także fakt znacznego zwiększenia ryzyka uszkodzenia albo utraty mienia na obszarach państw objętych działaniami wojennymi, zwracamy się do naszych Klientów z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zabezpieczenia mienia stanowiącego własność lub sfinansowanego przez PKO Leasing S.A., znajdującego się na obszarach objętych zwiększonym ryzykiem, a także o modyfikację planów biznesowych w celu ograniczenia przedmiotowego ryzyka.

Z góry dziękujemy za zrozumienie oraz za współpracę w tej trudnej sytuacji.