Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2013-01-22

W dniu 22.01.2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie informacyjne Prezydium Rady ds. Przedsiębiorczości z Zarządem PKO Leasing.

Celem spotkania była prezentacja pierwszej w kraju umowy o współpracy w zakresie poręczeń transakcji leasingowych. PKO Leasing podpisał porozumienie z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych.

Zawarte porozumienie ma na celu zwiększenie dostępu do leasingu firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do największych korzyści dla przedsiębiorców należą:

  • Obniżenie wymogu dotyczącego wysokości udziału własnego firmy. W obecnej sytuacji gospodarczej, przy istnieniu zatorów płatniczych, posiadanie środków pieniężnych ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania firm. Poprzez mniejsze wymogi w zakresie udziałów własnych przy inwestycji, więcej środków może zostać przeznaczonych na obrót%3B
  • Udzielenie leasingu firmom z krótką historią działalności, w szczególności kiedy podmioty gospodarcze funkcjonują za krótko, aby w rozumieniu instytucji finansowanych wykazać się zweryfikowaną pozytywną historią kredytową, a firma jeszcze nie wypracowała majątku własnego, który mógłby służyć jako zabezpieczenie%3B
  • Zwiększenie dostępności do transakcji, których przedmiotem finansowania są mniej standardowe inwestycje. Większość firm leasingowych chętnie finansuje typowe inwestycje %96 takie jak środki transportu, natomiast dużo trudniej jest uzyskać finansowanie na maszyny, urządzenia czy linie technologiczne, gdzie rynek wtórny jest ograniczony.

"Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i dać firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nowe instrumenty finansowania inwestycji. Jest to szczególnie ważne dla firm, które w okresie spowolnienia gospodarczego stawiają na rozwój, ale borykają się z brakiem gotówki na inwestycje" - powiedział Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing

Zasady udzielania poręczeń opierają się o ścisłą współpracę Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych z PKO Leasing. Przedsiębiorca, który chce sfinansować inwestycję w formie leasingu, w szczególności w przypadku niewystarczającego kapitału na opłatę wstępną lub nietypowego przedmiotu inwestycji, może uzyskać zabezpieczenie w formie poręczenia. Przedsiębiorca przedstawiając wniosek o leasing, składa jednocześnie krótki wniosek o udzielenie poręczenia. Dokumenty są składane w PKO Leasing. Po podjęciu przez PKO Leasing pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia zobowiązania, przekazuje on wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentacją uzupełniającą do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Ten analizuje wniosek pod kątem oceny ryzyka poręczeniowego i na bazie tej oceny podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu poręczenia. Umowy leasingu oraz zabezpieczenia w formie poręczenia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych mogą być podpisywane w tym samym czasie.

W spotkaniu udział wzięli m. in.: Paweł Pach- Prezes PKO Leasing, Wiesław Kołodziejski- Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Wiesław Raboszuk- Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Jadwiga Stawicka i Wojciech Pykało z PKO Banku Polskiego, Halina Wiśniewska z Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotr Mierzejewski, Robert Zmiejko i Mariusz Szałagan z PKO Leasing oraz przedstawiciele: Polskiego Przymierza Gospodarczego, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Business Centre Club.