Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-04-28
  • Od momentu fuzji prawnej połączone spółki działają pod marką PKO Leasing, a marka Raiffeisen Leasing znika z rynku
  • PKO Leasing, z udziałem w rynku na poziomie 13 proc. jest liderem branży, która kolejny rok z rzędu rozwija się w dwucyfrowym tempie
  • Cele połączonej organizacji to umocnienie pozycji rynkowej pod względem wartości nowej sprzedaży oraz stabilny wzrost wyniku finansowego.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Raiffeisen-Leasing Polska na PKO Leasing, jako podmiot przejmujący.


W listopadzie 2016 roku PKO Leasing i PKO Bank Polski podpisały umowę kupna od Raiffeisen Bank International jego spółki leasingowej w Polsce za kwotę 850 mln PLN. Transakcja została sfinalizowana 1 grudnia ur. Od tego momentu trwały prace nad fuzją prawną oraz nowym modelem biznesowym połączonych organizacji. Z dniem fuzji z rynku znika marka Raiffeisen-Leasing Polska


W ciągu kilku miesięcy wypracowaliśmy nowy model biznesu leasingowego w PKO Banku Polskim. Łączy on to, co najcenniejsze w obu organizacjach, a zarazem umiejętnie wykorzystuje potencjał grupy kapitałowej. Dzięki temu nasza oferta będzie jeszcze bardziej kompleksowa i dotrzemy z nią do szerszej rzeszy klientów. Zwiększymy skalę finansowania rozwoju polskich firm, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co jest z jednym z priorytetów naszej strategii. Celem, który stawiamy przed spółką, jest umocnienie pozycji lidera rynku leasingu w Polsce i konsekwentne utrzymywanie efektywności tego biznesu powyżej średniej rynkowej - mówi Jakub Papierski przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Leasing.


Fuzja prawna to połączenie dwóch organizacji, równorzędnych pod względem wielkości, wolumenu sprzedaży, finansujących po ok 4 mld aktywów rocznie. Celem biznesowym połączonej organizacji będzie utrzymanie dynamiki sprzedaży przynajmniej na poziomie rynku. Model dystrybucji zakłada funkcjonowanie 4 kanałów: dwóch bankowych obsługujących klientów PKO Banku Polskiego - MŚP i korporacje oraz dwóch pozabankowych współpracujących z dealerami, producentami i dystrybutorami oraz pozyskujących klientów bezpośrednio z rynku.


Spółka będzie oferować kompleksową ofertę zarówno klientom, który rozpoczęli dopiero działalność, jak również dużym korporacjom. Oprócz standardowej propozycji zaproponuje szereg innowacyjnych produktów. Klienci będą mogli sięgnąć po dofinansowanie z programów unijnych. Skorzystają z możliwości wyleasingowania komputerów, smartphonów, tabletów i wszelkiego rodzaju urządzeń IT bezpośrednio w sklepach internetowych. W ofercie znajdzie się również wynajem długoterminowy dla osób fizycznych, który umożliwia korzystanie z nowych samochodów ze stałą miesięczną opłatą. Pełna oferta we wszystkich kanałach sprzedaży dostępna będzie po fuzji operacyjnej przewidywanej na przełom 2017 i 2018 roku.


Od kilku lat konsekwentnie rośnie rola leasingu jako zewnętrznego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Pierwsze trzy miesiące 2017 roku były ósmym kwartałem z rzędu w którym branża utrzymała dwucyfrowe roczne tempo wzrostu. Związek Polskiego Leasingu oczekuje, że w całym 2017 roku tempo wzrostu wyleasingowanych aktywów wyniesie ok. 16,5 proc. W najbliższych latach rozwój tego rynku powinien wspierać wzrost absorpcji środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz poprawiająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw.