Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-10-20
 1. Jaki jest adres strony do logowania?

Adres strony do logowania to: https://portal.pkoleasing.pl/Common/Authentication/Login

 1. Jaki jest mój numer login?

Obowiązuje numer login z poprzedniego systemu do obsługi eFaktur. Jest to nr ID klienta.

 1. Jak ustalić hasło?

W wiadomości mailowej wysłanej na adres, który wskazali Państwo do obsługi eFV, będzie podany bezpośredni link do strony pierwszego logowania. Ustalenie hasła składa się z 3 etapów:

- wpisanie numeru login,

- ustalenie swojego hasła,

- potwierdzenie hasła kodem PIN, który zostanie wysłany w oddzielnej wiadomości email na adres do eFaktury.

Hasło można również ustalić na stronie do logowania https://portal.pkoleasing.pl/Common/Authentication/Login przez opcję „Logowanie po raz pierwszy”.

 1. Jakie są wymagania odnośnie hasła?

Hasło musi mieć długość od 8 do 24 znaków, przynajmniej jedną wielką literę, cyfrę oraz znak specjalny. Hasło nie może zawierać loginu, nazwy firmy, imienia ani nazwiska użytkownika.

 1. W jakiś sposób otrzymam kod PIN do ustalenia hasła?

Po utworzeniu hasła na stronie do pierwszego logowania, kod PIN zostanie wysłany w wiadomości mailowej na adres email wskazany obecnie do obsługi eFaktur.

 1. Czy będę informowany o wystawieniu faktury?

Tak. Po wystawieniu dokumentu będzie wysłane powiadomienia na adres email wskazany do obsługi eFaktury.

 1. Gdzie po zalogowaniu znaleźć faktury?

Wszystkie dokumenty dostępne są w górnej zakładce „Płatności i faktury” – historia dokumentów po wskazaniu odpowiednich dat filtrowania.

 1. Kiedy faktura zmieni status na „zapłacona”?

Aktualizacja nastąpi w ciągu 48h od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

 1. Dlaczego kwota do zapłaty jest niższa niż kwota na fakturze?

Kwota do zapłaty jest podawana w oparciu o aktualny stan rozrachunków. To oznacza, że faktura została częściowo rozliczona, np. na rachunku widniała nadpłata i została zaksięgowana na poczet tego dokumentu, lub została wystawiona faktura korygująca, zmniejszająca kwotę pierwotnego zobowiązania.

 1. Jak pobrać harmonogram?

Należy wybrać z górnego menu zakładkę „Umowy”, następnie kliknąć dostępną pod każdą z umów opcję „Szczegóły umowy” i „Harmonogram spłat”.

 1. Czy za pośrednictwem Portalu mogę składać wnioski w zakresie obsługi umowy?

Tak. Do dyspozycji klientów jest wiele rodzajów wniosków np. w sprawach:

- zamówienie opinii o współpracy

- przygotowanie oferty w zakresie przedterminowego zakończenia umowy

- zamówienie duplikatu polisy

- zamówienie upoważnienia do wyjazdu za granicę

- zamówienie oferty zmiany harmonogramu umowy

- zgłoszenie zmiany siedziby Korzystającego