Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-07-05

Polski rynek budowlany w 2018 roku osiągnie najprawdopodobniej wartość 200 mld złotych. Wskazują na to analizy ekonomistów, m.in. raport zespołu ekspertów Spectis. Maj zdaje się potwierdzać te prognozy, według danych GUS w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł blisko 21 proc., syntetyczny wskaźnik koniunktury w budownictwie znajduje się na poziomie najwyższym od 10 lat.

 Według danych ZPL firmy leasingowe sfinansowały w pierwszych pięciu miesiącach br. maszyny i urządzenia o wartości ponad 7,7 mld złotych, czyli o 19 proc. więcej niż przed rokiem (finansowanie leasing i pożyczka). Wiąże się to m.in. z rekordowym popytem na sprzęt budowlany. Liderem w segmencie maszyn i urządzeń jest PKO Leasing z rekordową dynamiką wzrostu na poziomie 29,3 proc. r/r.

 Rynek pracy stopuje wzrost w branży

 Główną barierą w rozwoju zarówno budownictwa, jak i całego przemysłu jest brak wykwalifikowanych pracowników. Z powodu rekordowo niskiej podaży pracy główną drogą zwiększania wydajności są inwestycje, zwłaszcza że – jak podaje NBP – w pierwszym kwartale br. stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych osiągnął historyczne maksimum. W budownictwie badania koniunktury GUS wskazują na wykorzystanie zdolności produkcyjnych w maju na poziomie 85,4 proc., najwyższym od 18 lat. Rekordowy bieżący portfel firm budowlanych, związany z wysokimi inwestycjami sektora publicznego w budownictwie infrastrukturalnym i fazą ekspansji w budownictwie mieszkaniowym, skutkują wysokim popytem na wynajem sprzętu budowlanego.

– W tej sytuacji nie dziwi fakt, że popyt na maszyny budowlane jest obecnie najwyższy od czasu globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2008. Znaczną część środków produkcji w tym sektorze, podobnie jak w całym przemyśle, finansują firmy leasingowe. Między styczniem a majem br. wartość transakcji w segmencie maszyn i urządzeń przekroczyła 7,7 mld złotych, co oznacza wzrost r/r o 19 proc. –  komentuje Piotr Klimczak, dyrektor rynku maszyn i urządzeń w PKO Leasing.

Liderem w finansowaniu maszyn i urządzeń po pierwszych pięciu miesiącach br. jest PKO Leasing, którego wolumen w tym segmencie wyniósł blisko 900 mln złotych. W porównaniu z podobnym okresem ubiegłego roku wzrósł on o ponad 29 proc. PKO Leasing dobre wyniki odnotowuje też w segmencie sprzętu budowlanego, gdzie po I kwartale 2018 roku rośnie szybciej niż rynek. Ten zanotował  wzrost na poziomie 72 proc. (r/r).

– Jako lider możemy pozwolić sobie na stosowanie elastycznych rozwiązań. Postawiliśmy na szybkość podejmowania decyzji i automatyzację procesu leasingowego. Dzięki uproszczonym procedurom nasi najlepsi dostawcy mogą szybko uzyskać finansowanie rzędu 500 tys., a ci najbardziej zaufani nawet miliona złotych. Z finansowania inwestycji z użyciem leasingu korzystają najwięksi gracze rynkowi. Pomaga im to szybciej i sprawniej realizować inwestycje. Z drugiej strony obserwujemy duży udział w naszym portfelu klientów z sektora MŚP. Leasingiem często  finansują  drobne sprzęty i urządzenia, które są im jednak niezbędne do rozwoju – zaznacza Piotr Klimczak.

 Innowacyjne rozwiązania pomoże sfinansować Unia Europejska

 PKO Leasing oferuje bogatą i zróżnicowaną gamę produktów leasingowych, adresowanych zarówno do wielkich firm, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowany może być dowolny sprzęt, maszyna czy urządzenie, również to zakupione za granicą. Okres umowy może sięgnąć nawet 84 miesięcy. PKO Leasing finansuje do 100 proc. wartości przedmiotu.

W przypadku projektów innowacyjnych korzystnym rozwiązaniem jest leasing z gwarancją InnovFin. Ten rodzaj gwarancji, jako jedyny w Polsce, oferuje PKO Leasing, będący najefektywniejszym w branży dystrybutorem funduszy europejskich. Gwarancja InnovFin jest częścią największego projektu w historii Unii Europejskiej – Horyzont 2020. Służy ona wsparciu innowacyjnych, a więc często ryzykownych projektów. Do wykorzystania w ramach funduszu jest 150 mln złotych. Przedsiębiorcy spełniający jedno z szerokich kryteriów innowacyjności mogą z nich skorzystać do kwietnia 2019 roku. Maksymalna wartość umowy wynosi 2,5 mln złotych.