2017-02-15

 

W załączeniu, stosownie do art. 500 § 2Kodeksu spółek handlowych, udostępniamy do publicznej wiadomości Plan Połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. wraz z załącznikami.

 

Pliki do pobrania