Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-11-29
  • Zakres ubezpieczenia jest szeroki – ubezpieczenie AC oferowane jest w formule All risk, a pomoc assistance obejmuje terytorium Europy oraz brak franszyzy kilometrowej już w wariancie bazowym
  • Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów PKO Leasing obejmuje ubezpieczenie OC, AC, assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie szyb, bagażu podróżnego, porady prawnej, OC w ruchu zagranicznym, tzw. Zielona Karta
  • PKO Auto kierowane jest w pierwszym etapie sprzedaży do obecnych klientów PKO Leasing, którym kończy się ochrona w ramach wcześniej zawartych polis komunikacyjnych
  • Nowością w segmencie leasingowym jest możliwość indywidualnego wyliczenia składki. Kierowcy z bezszkodową jazdą otrzymają atrakcyjną cenę ubezpieczenia.

Otwieramy nową linię biznesową, która zaspokaja potrzeby klientów PKO Leasing w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynajem i leasing stają się coraz popularniejszą formą finansowania. Można więc oczekiwać, że ten obszar biznesowy będzie dla nas bardzo rozwojowy - mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Ubezpieczenia.

Nasza współpraca w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych stwarza nowe możliwości dla klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Po raz pierwszy klienci będą mogli skorzystać ze spersonalizowanej oferty, która jest wynikiem indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Liczymy, że oferta ta spotka się z zainteresowaniem klientów – wskazuje Paweł Pach, prezes PKO Leasing.

W czasie prac wdrożeniowych skupialiśmy się na szybkich i przyjaznych procesach. Zakup ubezpieczenia jest możliwy mailowo lub przez telefon - do minimum ograniczamy formalności. Dzięki naszej ofercie klienci PKO Leasing mogą zrealizować wszystkie sprawy finansowe i ubezpieczeniowe związane z leasingowanym pojazdem w jednym miejscu – dodaje Sławomir Łopalewski.

Z punktu widzenia klienta, nowa oferta ubezpieczeń komunikacyjnych niesie ze sobą wiele korzyści, w tym:

  • szeroki zakres ochrony Autocasco na zasadzie All risk, dopasowany do specyfiki użytkowania pojazdu w leasingu
  • wysoką jakość naprawy w warsztatach partnerskich z użyciem oryginalnych części
  • pomoc assistance w razie awarii lub kradzieży pojazdu, również w przypadku ciężkich samochodów ciężarowych. W sytuacji awaryjnej klient może otrzymać pomoc nawet pod domem czy siedzibą firmy bez franszyzy kilometrowej. Klienci otrzymują też szeroki zakres pomocy medycznej.
  • Zieloną Kartę w ramach ubezpieczenia OC, która chroni posiadacza pojazdu w razie szkód wyrządzonych za granicą

Dużym udogodnieniem dla klientów jest możliwość zgłoszenia szkody przez formularz online, który w sposób intuicyjny prowadzi klienta przez proces zgłoszenia. Formularz zostanie w niedługim czasie wzbogacony o nowe, przydatne funkcje, w tym możliwość śledzenia szkody na każdym etapie. Szybka likwidacja małych szkód jest możliwa na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej, w oparciu o kontakt telefoniczny. Klienci otrzymują też wsparcie dedykowanego opiekuna szkody, który na bieżąco informuje o jej statusie - od momentu zgłoszenia szkody do jej zamknięcia.

W drugiej połowie przyszłego roku PKO Auto będzie skierowane także do nowych klientów spółki leasingowej.

Więcej szczegółów tutaj.