Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-12-08

Fuzja, przez którą przechodzi Spółka PKO Leasing jest wymagającym procesem stawiającym przed pracownikami nowe wyzwania. Projekt integracji wymaga niezbędnej rekonstrukcji procesów oraz wzmocnienia kompetencji, tak aby wykorzystać pojawiające się możliwości w budowaniu wiodącej pozycji na rynku.  

 

- Wspieramy pracowników w zdobywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności, które są odzwierciedleniem ważnych dla firmy wartości. Te zamierzenia chcemy realizować poprzez kilkuetapowy projekt integracji i rozwoju kompetencji dedykowany pracownikom wszystkich szczebli. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie przełoży się na pozytywny wkład w działania zmierzające do stworzenia otwartej i nowoczesnej organizacji. Jesteśmy świadomi, że jeszcze dużo pracy przed nami. Chcemy konsekwentnie ulepszać procesy
i doskonalić naszą organizację,
mówi Wojciech Zakrzewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

 

Na przyznanie tytułu Solidnego Pracodawcy za rok 2017 miało wpływ wiele czynników, kryteria brane pod uwagę, to m.in.: polityka zatrudnienia, polityka szkoleniowa, system motywacyjny, świadczenia socjalne, benefity pozapłacowe oraz opinie o firmie.

PKO leasing zatrudnia ok. 1200 pracowników na terenie całego kraju. Spółka, oprócz możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania nowych kompetencji, oferuje pracownikom wachlarz świadczeń pozapłacowych, m.in. finansowanie prywatnej opieki medycznej, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz wykorzystanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w systemie kafeteryjnym MyBenefit, w tym program rekreacyjno-sportowy.

Firma wprowadziła wiele rozwiązań sprzyjających godzeniu pracy z życiem prywatnym, m.in. ruchomy czas pracy i możliwość wykonywania swoich zadań z domu dla wybranych stanowisk. Oferta szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym e-learningowych oraz współpraca z trenerami jest dostosowana do potrzeb każdego zespołu lub indywidualnych celów rozwojowych. PKO Leasing organizuje również praktyki i płatne staże dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, proponując młodym ludziom rozwój w strukturach organizacji po ich zakończeniu. Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych i zajęciach sportowych (zespoły piłki nożnej, siatkowej oraz drużyna biegaczy).

 

PKO Leasing jest spółką odpowiedzialną społecznie. We współpracy z PKO Bankiem Polskim organizuje takie akcje jak: zbiórka krwi (w ramach Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa), podejmuje też wewnętrzne działania charytatywne np. „Wyprawka na 5+”, której celem była pomoc dzieciom z Domów Dziecka. Pracownicy spółki angażują się w akcje ogólnopolskie, takie jak „Szlachetna Paczka”.

PKO Leasing, należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, powstał w 1999 roku. Jest liderem krajowej branży leasingowej z ponad 12 procentowym udziałem w polskim rynku (po III kwartale br.) Oferta spółki zawiera produkty i usługi finansowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji i klientów strategicznych. Firma finansuje zarówno pojazdy, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i łodzie, samoloty, nieruchomości, sprzęt IT, oprogramowanie czy rowery. Poza standardowymi produktami leasingu i pożyczki, ma w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, faktoringu dla przedsiębiorców i rolników. Oferta PKO Leasing jest dostępna w oddziałach własnych oraz placówkach PKO Banku Polskiego.