Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-01-24

1 mld zł sprzedaży w grudniu – rekordowy wynik PKO Leasing 9,2 mld zł sprzedaży na koniec 2018 roku - najlepszy wynik w historii spółki 4,3 mld zł sprzedaży w segmencie samochodów do 3,5 t oraz 2,5 mld zł w segmencie MiU.

  • 1 mld zł sprzedaży w grudniu – rekordowy wynik PKO Leasing
  • 9,2 mld zł sprzedaży na koniec 2018 roku - najlepszy wynik w historii spółki
  • 4,3 mld zł sprzedaży w segmencie samochodów do 3,5 t oraz 2,5 mld zł w segmencie MiU

PKO Leasing zamyka 2018 rok z rekordowym wynikiem sprzedażowym w historii - 9,2 mld zł. W samym tylko grudniu osiągnięto sprzedaż na poziomie 1 mld zł. Na ten rezultat wpłynął wysoki popyt na maszyny i urządzenia oraz samochody do 3,5 t.

W latach 2013-2017 średnioroczny wzrost leasingu wyniósł 16,8 proc., a łączna wartość sprzedaży 254,3 mld zł. PKO Leasing w 2017 roku osiągnął wynik 8,1 mld zł, gdy w 2018 roku będzie to ponad 9,2 mld zł i jest to najlepszy wynik w historii spółki.

Branża czeka jeszcze na podsumowanie 2018 roku, ale na podstawie wyników PKO Leasing, który jest najsilniejszym graczem na rynku, możemy stwierdzić, że zamknie się on najprawdopodobniej bardzo wysoką dynamiką. W samym tylko grudniu osiągnęliśmy rekordową sprzedaż na poziomie 1 mld zł – podkreśla Przemysław Stańczyk, p.o. Prezes Zarządu PKO Leasing. Na ten wynik wpłynęła zmiana przepisów dotycząca samochodów osobowych oraz dobra koniunktura gospodarcza, która napędziła rynek maszyn i urządzeń. W 2019 roku spodziewamy się już niższej dynamiki, co wynika z wysokiego nasycenia rynku oraz osłabieniem aktywności inwestycyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje Przemysław Stańczyk.

Tak jak w 2014 roku rynek napędzało tzw. okienko kratkowe, tak na wynik w 2018 roku duży wpływ miały zmiany podatkowe dotyczące rozliczenia samochodów osobowych. Po czwartym kwartale ub. roku udział tego typu aktywów w nowo realizowanej sprzedaży w PKO Leasing stanowił 46 proc. Po czterech kwartałach spółka zamknie rok w segmencie samochodów do 3,5 t z wynikiem na poziomie 4,3 mld zł.

Klienci firm leasingowych najczęściej sięgają po samochody osobowe. Czwarty kwartał 2018 roku to w PKO Leasing absolutny rekord. W samym tylko grudniu zrealizowano ponad 3,8 tys. umów w segmencie samochodów do 3,5 tony. To wzrost o 26 proc. r/r, z rekordowym wolumenem 457 mln zł – podkreśla Jarosław Brzuzy, Wiceprezes Zarządu PKO Leasing. – Przewidujemy, że w 2019 roku segment samochodów osobowych wyhamuje. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że polski rynek pozostaje daleki od nasycenia pojazdami lekkimi, prognozujemy, że w tym segmencie dynamika będzie relatywnie wysoka – mówi Jarosław Brzuzy.

Drugim istotnym elementem napędzającym rynek przez ostatnie pięć lat był segment maszyn i urządzeń. W latach 2013-2017 łączna wartość wyleasingowanych aktywów w tym obszarze wyniosła 72,4 mld zł, przy średniorocznym tempie wzrostu wynoszącym 9,6 proc. r/r. Segment ten wpłynął również na wynik PKO Leasing, a spółka w 2018 roku wysunęła się na prowadzenie, osiągając po trzech kwartałach 30 proc. dynamikę wzrostu (r/r). Cały rok spółka zamknie z wolumenem 2,5 mld zł (razem ze sprzętem IT), a ostatni miesiąc roku był pod względem sprzedaży wyjątkowy z dynamiką 67 proc r/r.