Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2014-02-19

Jednym z najcenniejszych „aktywów” PKO Banku Polskiego są klienci – zarówno duże korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla wielu z nich Polska to tylko jeden z rynków, na którym działają. Co PKO może zaoferować tym, którzy ze swoimi produktami i usługami trafiają do Niemiec czy Wielkiej Brytanii? Modelowym przykładem jest współpraca PKO Leasing ze spółką Solaris Bus & Coach S.A. w Szwecji.

Po globalnym kryzysie finansowym, który przyczynił się do znaczącego obniżenia dynamiki handlu międzynarodowego na świecie (z 7,2 proc. r/r przeciętnie w latach 1995-2005 do 2,1 proc. r/r w 2012 r.) następuje ożywienie w wielu gospodarkach, w tym przede wszystkim w państwach Unii Europejskiej – będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski. W najbliższych latach eksport z naszego kraju może ponownie przyspieszyć. W 2014 roku dynamika eksportu osiągnie najprawdopodobniej ok. 8-10 proc. r/r i będzie wspierana właśnie przez wzrost aktywności wśród głównych partnerów handlowych Polski. Największy udział w eksporcie mają Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja i Rosja.

Podobnie odnotować można ożywienie w aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw poza granicami naszego kraju. Według danych UNCTAD na koniec 2012 roku polskie przedsiębiorstwa dokonały bezpośrednich inwestycji zagranicznych o wartości 57,5 mld USD. Polska jest zdecydowanym liderem wśród tzw. „nowych krajów Unii Europejskiej” w wartościach posiadanych należności z tytułu tego typu inwestycji, które skoncentrowane były przede wszystkim w krajach UE.

Zgodnie ze Strategią na lata 2013-2015, PKO Bank Polski zapewnia satysfakcję klientów poprzez wiarygodność oraz dopasowaną do potrzeb ofertę produktową i profesjonalną obsługę. Jest odpowiedzialnym partnerem zaangażowanym w długoterminowe relacje, a społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana jest we wszystkich obszarach jako zobowiązanie wobec klientów. Celem PKO jest wsparcie klienta, także przy jego aktywności zagranicznej. Historia pokazuje, że wiele instytucji bankowych – niemieckich, francuskich czy skandynawskich – podążało za swoimi klientami.

Klienci instytucjonalni PKO to przedsiębiorstwa działające już na wielu rynkach świata, ale także firmy, które mają aspiracje do rozwoju swoich aktywności na rynkach zagranicznych. Struktura aktywności zagranicznej klientów korporacyjnych pokrywa się w dużym stopniu z ogólną aktywnością polskich przedsiębiorstw. Głównymi kierunkami ich ekspansji są kraje UE, głównie Niemcy, Francja i Czechy, a spoza niej Rosja i Ukraina. PKO Bank Polski jest i będzie ze swoimi klientami także tam, oferując im m. in. zarządzanie gotówką, międzynarodowy cash pooling, bankowość elektroniczną, przelewy międzynarodowe, kredyty zagraniczne oraz trade finance.

Oprócz oferty produktowej Bank poszukuje innych możliwości wsparcia klientów na zagranicznych rynkach. Przykładem jednego z rozwiązań jest współpraca PKO Leasing ze spółką Solaris Bus & Coach w Szwecji. Powołanie w ub. roku spółki PKO Leasing Sverige związane było z chęcią wejścia z ofertą skierowaną do szwedzkich podmiotów związanych z branżą transportu publicznego. Działalność spółki leasingowej koncentruje się na finansowaniu autobusów marki Solaris na tamtejszym rynku. Pierwsza transakcja na kwotę 17 mln euro została zrealizowana jeszcze w 2013 roku. W jej efekcie szwedzki przewoźnik wziął w leasing łącznie 54 autobusy, w tym takie z tradycyjnym napędem spalinowym, jak również niezwykle przyjazne środowisku pojazdy napędzane gazem ziemnym CNG.

Transakcja jest realizowana w ramach tzw. leasingu fabrycznego. Jest to usługa oferowana przez współpracujących ze sobą producenta przedmiotu leasingu i firmę leasingową – korzystający, wybierając przedmiot, od razu otrzymuje możliwość jego sfinansowania, uzgadniając warunki techniczne przedmiotu wraz z warunkami finansowymi leasingu. W przypadku klasycznego leasingu korzystający odrębnie dokonuje wyboru przedmiotu, ustala warunki jego zakupu, w szczególności cenę, warunki zapłaty i sposób odbioru, a następnie poszukuje firmy leasingowej i ustala warunki leasingu.

– Naszym celem jest zapewnienie wsparcia polskich firm w ich ekspansji międzynarodowej – głównie na rynki krajów Unii Europejskiej – oraz zaawansowana i profesjonalna obsługa zagranicznych firm aktywnych w Polsce. Polskie przedsiębiorstwa nie tylko eksportują towary i usługi, ale coraz częściej decydują się na inwestycje bezpośrednie na tych rynkach oraz wymagają bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Wykorzystujemy doskonałe relacje, jakie na tym rynku posiada Solaris Bus & Coach oraz zamiłowanie Szwedów do rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Nie bez znaczenia jest także wielkość i stabilność szwedzkiej gospodarki. Na tak rozwiniętym rynku, jakim jest Szwecja, PKO Leasing wygrywa stabilnością finansowania i jakością produktów. Będziemy uważnie obserwować szwedzki rynek leasingu, co w przyszłości może zaowocować rozszerzeniem wachlarza oferowanych przez PKO Leasing Sverige produktów – mówi Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Z naszymi produktami w Szwecji jesteśmy obecni już od 2003 roku. Do tej pory realizowaliśmy podobne transakcje, zawsze jednak przy współpracy z bankami zagranicznymi, które miały swoje oddziały lub siedziby na terenie Szwecji. Tym razem udało się rozszerzyć naszą wieloletnią współpracę z PKO Bankiem Polskim poza terytorium Polski. Jako polscy przedsiębiorcy niezwykle cieszymy się, że możemy współpracować w tym zakresie z PKO Bankiem Polskim. Mam nadzieję, że ta wspólna transakcja jest zapowiedzią dalszej ekspansji polskiej bankowości na rynkach zagranicznych – mówi Solange Olszewska, Prezes Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A.