Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-04-18
  • PKO Leasing, lider rynku leasingu w Polsce, ogłosił kolejne wezwanie na 100 proc. akcji Prime Car Management (PCM).
  • Cena jaką oferuje PKO Leasing za każdą akcję PCM wynosi 23,75 zł. To o 0,5 zł i jednocześnie 2,1 proc. więcej, niż cena oferowana w konkurencyjnym wezwaniu, oceniona przez zarząd Prime Car Management jako odzwierciedlająca wartość godziwą spółki.
  • Cena w wezwaniu PKO Leasing jest o 6,5 proc. wyższa w stosunku do ceny akcji PCM na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania oraz o blisko 20 proc. wyższa od średniej ceny z trzech miesięcy poprzedzających wezwanie.
  • Jedynym warunkiem wezwania jest objęcie zapisami co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji.

PKO Leasing, lider rynku leasingu w Polsce, ogłosił kolejne wezwanie na 100 proc. akcji Prime Car Management. Cena jaką oferuje PKO Leasing za każdą akcję PCM wynosi 23,75 zł. To o 0,5 zł więcej, niż cena oferowana w konkurencyjnym wezwaniu, która została oceniona przez zarząd Prime Car Management jako odzwierciedlająca wartość godziwą spółki. Zapisy na akcje PCM będą odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy potrwa od 13 maja do 22 maja 2019 r., a drugi od 23 maja do 11 czerwca 2019 roku. Jedynym warunkiem wezwania jest objęcie zapisami co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji.

PKO Leasing chce dalej umacniać swoją pozycję rynkową i dlatego w listopadzie ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu warunkowego wezwania na 100% akcji spółki Prime Car Management. W pierwszym wezwaniu nie udało się uzyskać odpowiedniej liczby zapisów, ale sytuacja od czasu jego zakończenia zmieniła się i dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie kolejnego wezwania, które w naszej ocenie ma duże szanse zakończyć się sukcesem. Cena za każdą akcję PCM jaką oferuje PKO Leasing wynosi 23,75 zł. Jest więc o 0,5 zł większa niż oferowana w konkurencyjnym wezwaniu, ocenionym przez zarząd Prime Car Management jako odzwierciedlające wartość godziwą spółki. Jedynym warunkiem wezwania jest objęcie zapisami co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji – powiedział Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing

Wezwanie na 100 proc. akcji

Wezwanie obejmuje 100 proc. akcji spółki Prime Car Management, czyli 11 908 840 walorów. W odróżnieniu od kończącego się niedługo konkurencyjnego wezwania na akcje PCM, jedynym warunkiem wezwania PKO Leasing jest objęcie zapisami co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji. Cena jaką oferuje PKO Leasing za każdą akcję PCM wynosi 23,75 zł. To o 0,5 zł więcej, niż cena oferowana w konkurencyjnym wezwaniu, która została oceniona przez zarząd Prime Car Management jako odzwierciedlająca wartość godziwą spółki. Cena w wezwaniu PKO Leasing jest o 6,5 proc. wyższa w stosunku do ceny akcji PCM na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania oraz o blisko 20 proc. wyższa od średniej ceny z trzech miesięcy poprzedzających wezwanie.

Zapisy na akcje PCM będą odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy potrwa od 13 maja do 22 maja 2019 r., a drugi od 23 maja do 11 czerwca 2019 roku. Taka konstrukcja ma na celu umożliwienie inwestorom szybszego wyjścia z inwestycji. W przypadku bowiem spełnienia warunków wezwania już w pierwszym etapie, po jego zakończeniu nastąpi rozliczenie transakcji, a jednocześnie kontynuowane będzie przyjmowanie kolejnych zapisów w ramach drugiego etapu wezwania. Przewidywany dzień nabycia akcji w pierwszym etapie to 24 maja, a w drugim etapie to 13 czerwca. Rozliczenie transakcji mogłoby wtedy nastąpić odpowiednio 27 maja i 14 czerwca 2019 r. Jeśli w wyniku wezwania PKO Leasing uzyska nie mniej niż 90 proc. akcji PCM to zamierza wycofać akcje nabywanej spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Wzmocnienie usług CFM w PKO Leasing

PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i jest liderem krajowego rynku leasingu. Spółka 2018 rok zakończył rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie 9,2 mld zł oraz z ponad 11 proc. udziałem w rynku i blisko 14 proc. dynamiką wzrostu mierzoną r/r. PCM to jedna z wiodących firm w segmencie wynajmu samochodów i zarządzania flotą. W wyniku ewentualnego nabycia akcji PCM udział PKO Leasing w rynku CFM (ang. car fleet management) wzrósłby z 4,5 proc. do 17,5 proc. wg danych za pierwszą połowę 2018 r. Oferta produktowa PCM istotnie wzmocniłaby pozycję PKO Leasing w segmencie finansowania samochodów o ładowności do 3,5t.