Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-02-12

PKO Leasing zakończył 2018 rok z rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie 9,2 mld zł, potwierdzając tym samym pierwszą pozycję na rynku firm leasingowych. Spółka zamknęła rok z ponad 11 proc. udziałem w rynku i blisko 14 proc. dynamiką wzrostu mierzoną r/r. Tylko w grudniu sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 1 mld zł.

Rok 2018 zakończył się bardzo dobrym wynikiem dla całej branży. Firmy leasingowe zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu (ZPL) sfinansowały w 2018 roku aktywa o wartości 82,6 mld zł, a dynamika rynku wyniosła 22 proc.

Rok 2018 dla PKO Leasing był rekordowy. Na świetny wynik spółki miały wpływ dwa aspekty - zmiana przepisów dotycząca samochodów osobowych oraz bardzo dobre wyniki PKO Leasing w segmencie maszyn i urządzeń. Planowaliśmy zwiększenie naszych udziałów w tym segmencie, co jednocześnie wiązało się z przejęciem pozycji lidera. Cel udało się z realizować już po pierwszym  półroczu. Pierwsze miejsce utrzymaliśmy i kończymy ten rok z doskonałą dynamiką wynoszącą 29 proc. Ten dobry rezultat jest potwierdzeniem, że przyjęta strategia sprzedaży zakładająca współpracę z dostawcami  i oparta o nowe preferencyjne zasady przynosi planowane efekty - podkreśla Przemysław Stańczyk, p.o. Prezes Zarządu PKO Leasing.  

Rekordowy rok dla samochodów i co dalej?

Samochody do 3,5 t. stanowią 46 proc. całości sprzedaży PKO Leasing z dynamiką 13,1 proc.  r/r i 11 proc udziałem w rynku. Wartość sfinansowanych aktywów w tym segmencie wyniosła dla  całej branży ponad 39,9 mld, w PKO Leasing ponad 4,2 mld zł. Sam grudniowy wynik był rekordowy dla spółki. Zrealizowano ponad 3,8 tys. nowych umów na samochody do 3,5 t.

Samochody osobowe napędzały cały rynek leasingu, co ma oczywiście związek ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 roku. Według danych Związku Polskiego Leasingu branża rosła blisko w 31 proc. tempie.

PKO Leasing uplasował się na pierwszym miejscu w finansowaniu maszyn i urządzeń wśród firm zrzeszonych w ZPL. Firma rośnie w tempie 29,1 proc. rok do roku. Udział spółki w rynku wyniósł 11,8 proc., a wolumen sfinansowanych maszyn i urządzeń, w tym sprzętu IT, zamknął się na poziomie ponad 2,5 mld zł. W portfelu PKO Leasing co czwarty klient zawarł umowę na aktywa z tego segmentu. Firmy zrzeszone w ZPL osiągnęły wolumen na poziomie 20,7 mld zł, a dynamika rynku wyniosła 18 proc. r/r.

W 2019 roku branża spodziewa się wyhamowania dynamiki wzrostu. Wpłynie na to nasycenie rynku i możliwe osłabienie nastrojów inwestycyjnych sektora MŚP. Jeśli chodzi o największy segment- samochody osobowe do 3,5 tony, ekonomiści przewidują, że dynamika powinna utrzymać się na relatywnie wysokim poziomie. Polska flota pojazdów jest stosunkowo wyeksploatowana, a przedsiębiorcy w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą będą inwestować środki w jej unowocześnienie. Na dynamikę rynku maszyn i urządzeń korzystnie wpłynie nowa perspektywa unijna i związana z nią wyższa absorpcja środków. Hamująco na branżę może działać problem podaży na rynku pracy szczególnie w segmencie budowlanym i przetwórczym. Z kolei dla segmentu transportu ciężkiego najistotniejsze będą zmiany związane z brexitem. Od tego, jakie ustalenia zostaną w tym zakresie zawarte będzie w dużej mierze zależała kondycja branży transportowej.

Szeroki wachlarz produktów - spełniamy oczekiwania MŚP

Leasing stanowi drugie, po kredycie, źródło finansowania inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Wśród jego odbiorców aż 51 proc. stanowią firmy do 5 mln zł obrotu, a 21 proc. firmy o obrotach 5-20 mln zł. Ta grupa stanowi aż 70 proc. wszystkich klientów firm leasingowych. PKO Leasing wspiera inwestycje wśród podmiotów z sektora MŚP i cały czas wprowadza udogodnienia, mające ułatwić pozyskanie finansowania. Uproszczone procedury, do 100 proc. finansowania wartości przedmiotu, zapewnienie preferencyjnych warunków umowy oraz finansowanie firm od pierwszego dnia działalności to tylko niektóre udogodnienia wprowadzane dla klientów. Dodatkowo, spółka PKO Leasing jest absolutnym liderem w branży pod kątem wykorzystania środków unijnych. W tym roku przedsiębiorcy mogli skorzystać z takich programów jak COSME 2 oraz InnovFin.