Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-01-31

PKO Leasing jest liderem rynku leasingu po 2017 roku z udziałem w rynku na poziomie 12 proc. i poziomem sprzedaży ponad 8,1 mld zł. W 2017 roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości ponad 67 mld złotych. Z finansowania w formie leasingu najchętniej korzystają przedsiębiorcy z sektora MŚP.

 

Inwestycje przedsiębiorców, w tym finansowane leasingiem, oraz konsumpcja prywatna mają znaczący wpływ na wyniki polskiej gospodarki.

- Prognozy wzrostu gospodarczego na bieżący rok są stabilne i optymistyczne. Jedynej zmianie mogą ulec czynniki wpływające na jego dynamikę - będą bardziej zdywersyfikowane. Oprócz perspektywy stabilnego wzrostu konsumpcji prywatnej ekonomiści spodziewają się dynamicznego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, które w dużej mierze są finansowane leasingiem, mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing

 

Nowa sprzedaż PKO Leasing

PKO Leasing w 2017 roku sfinansował transakcje o wartości 8,1 mld zł i uplasował się na pozycji lidera rynku leasingu. Na sprzedaż Spółki złożyły się transakcje w kluczowych segmentach rynku. Odnotowana sprzedaż w pojazdach lekkich (samochody osobowe i użytkowe do 3,5t) wyniosła ok. 3,8 mld  z  wysoką 15 proc. dynamiką wzrostu r/r. Sektor maszyn i urządzeń, dzięki niegasnącemu zapotrzebowaniu inwestycyjnemu i utrzymującej się koniunkturze przedsiębiorców odnotował stabilny wzrost. PKO Leasing w tym obszarze udzielił finansowania na ok. 2,15 mld zł z dynamiką 5,6 proc. r/r. Transport ciężki z wynikiem ok. 2,1 mld zł dopełnia sprzedaż Spółki.

Portfel Spółki PKO Leasing jest dobrze zdywersyfikowany. W strukturze finansowania PKO Leasing 47 proc. stanowią pojazdy lekkie, 26 proc. transport ciężki, a maszyny i urządzenia w tym IT 26 proc. Taka dywersyfikacja w połączeniu z dużym rozdrobnieniem obsługiwanych branż klientów pozwala na bezpieczne zarządzanie portfelem.

 

Produkty dopasowane do potrzeb MŚP

PKO Leasing posiada w swojej ofercie produkty dopasowane do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw, również od pierwszego dnia działalności. Przykładem takiego produktu jest leasing na maszyny i urządzenia w tym na sprzęt IT. Oprócz standardowych aktywów, takich jak środki transportu czy maszyny, leasingowane mogą być również innowacyjne rozwiązania i technologie, wyposażenie parków produkcyjnych lub całych linii technologicznych. Tego rodzaju inwestycje pozwalają nie tylko utrzymać wysoką produkcję, lecz bezpośrednio przekładają się na wzrost jej efektywności.

- Leasing może finansować automatyzację produkcji, która jest rozwiązaniem jednego z największych wyzwań rozwoju polskich przedsiębiorstw, jakim jest niedobór rąk do pracy. Potrzebny specjalistyczny sprzęt jest produkowany na zamówienie i dopasowany do specyfiki biznesu. Dzięki leasingowi przedsiębiorcy mają szybki dostęp do nabywanego sprzętu czy technologii. To ważne w warunkach silnej konkurencji rynkowej, mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Finansowanie w formie leasingu daje możliwość poprawienia płynności finansowej oraz dostosowania spłat do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Z usług leasingowych korzystają przedstawiciele większości branż, niezależnie od wielkości firmy. O wzrastającej popularności leasingu wśród przedsiębiorców z tej grupy świadczy ciągły rozwój rynkowej oferty finansowania, nowych narzędzi oraz dostępności produktu również w kanałach online.

 

 

Finansowanie MŚP z dotacjami

PKO Leasing w perspektywie 2016-2018 alokował łącznie 670 mln PLN z funduszy unijnych. Program COSME został zakończony sukcesem - pół roku przed terminem, gdzie do polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP trafiło 520 mln PLN preferencyjnego leasingu z bezpłatną gwarancją unijną.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przyznało nagrody PKO Leasing w kategorii - Przedsiębiorstw Leasingowych za najlepsze wyniki w rozwoju tego rynku w 2017 roku.

Wśród produktów dostosowanych do potrzeb MŚP ważną rolę odgrywają leasing z gwarancjami poręczeniowymi Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych takich jak: COSME czy InnovFin umożliwiają udostępnianie preferencyjnych ofert z obniżonymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. obniżenie wymagań i oferta finansowania na preferencyjnych warunkach z atrakcyjnym oprocentowaniem, na dłuższy okres oraz na obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczeń.