Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2016-11-03
  • PKO Leasing S.A. zawarł warunkową umowę nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (“RLPL”) od Raiffeisen Bank International AG (“RBI”).
  • Po docelowym połączeniu obu spółek PKO Leasing będzie liderem branży z udziałem w rynku na poziomie ponad 13%.
  • Transakcja jest elementem działań zwiększających zaangażowanie i wsparcie Grupy PKO Banku Polskiego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”).

2 listopada 2016 PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG oraz PKO Leasing S.A. podpisały umowę dotyczącą sprzedaży przez RBI 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A., wraz z trzema spółkami zależnymi, na rzecz PKO Leasing za kwotę 850 mln zł. Warunkiem realizacji transakcji jest w szczególności uzyskanie zgód urzędów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie. J.P. Morgan Limited był wyłącznym doradcą finansowym dla Grupy PKO BP, a kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradcą prawnym.

Rozwój Grupy PKO BP w segmencie MŚP

Dzięki transakcji Grupa PKO Banku Polskiego chce umocnić swoją obecność przede wszystkim w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotnie zwiększyć skalę finansowania polskich firm.

- PKO Bank Polski jest największym bankiem w Polsce w zakresie finansowania przedsiębiorstw, dlatego zależy nam na tym, aby ich obsługa była jeszcze bardziej kompleksowa. Zakup spółki, która jest ważnym i cenionym graczem na rynku leasingu w Polsce, daje nam możliwość intensywnego zwiększenia skali działalności w sposób odpowiadający w szczególności na potrzeby i oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw. A to właśnie ten segment rynku ma fundamentalne znaczenie dla długofalowego i stabilnego rozwoju gospodarczego Polski - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

W ramach transakcji PKO Bank Polski zobowiązał się także do zastąpienia finansowania udzielonego Raiffeisen-Leasing Polska przez RBI lub podmioty z grupy RBI. Transakcja zostanie sfinansowana z środków własnych PKO Banku Polskiego i będzie miała minimalny wpływ na wskaźniki kapitałowe banku i Grupy Kapitałowej. Strony oczekują, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca 2016 roku.

Po fuzji PKO Leasing będzie niekwestionowanym liderem w swoim segmencie, z udziałem w rynku na poziomie ponad 13%. Sieci sprzedaży oraz modele biznesowe obu spółek leasingowych są komplementarne. Daje to szansę na wykorzystanie istotnych przewag konkurencyjnych obu firm, wzajemne uzupełnianie się modeli biznesowych i rozwiązań organizacyjnych. Dzięki wymianie wiedzy i najlepszych praktyk możliwe będzie dynamiczne zwiększenie efektywności wszystkich kanałów sprzedaży.

- Naszym celem jest utrzymanie ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu biznesu leasingowego. Wierzę głęboko, że będzie to możliwe, ponieważ dzięki tej transakcji nabywamy unikalne kompetencje sprzedażowe w kanale poza bankowym, a także doskonałe rozwiązania informatyczne i operacyjne. Wykorzystując to, co najlepsze w obu organizacjach, mamy szanse stworzyć razem wyjątkową kulturę organizacyjną, skoncentrowaną na rozwoju pracowników oraz budowaniu trwałych relacji z klientami i wartości dla akcjonariuszy - podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Dynamiczny wzrost PKO Leasing

W pierwszej połowie 2016 r. PKO Leasing był najdynamiczniej rozwijającą się firmą spośród 10 największych przedsiębiorstw leasingowych w Polsce z wolumenem sprzedaży ponad 2 mld zł. Roczne tempo wzrostu wyleasingowanych aktywów spółki wyniosło 35,3% r/r i było prawie 2-krotnie wyższe niż rynku, co przełożyło się na 3 pozycję na rynku i udział na poziomie 7,1%. Z kolei Raiffeisen Leasing Polska wyleasingował w pierwszym półroczu aktywa o wartości 1,7 mld zł, a jego udział w rynku to 6,2%.

Branża leasingowa w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie odnotowując w ostatnich kwartałach dwucyfrowe wzrosty. Wartość aktywów sfinansowanych leasingiem przez pierwszych sześć miesięcy tego roku wyniosła 28,1 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 17,7%. Wartość aktywów sfinansowanych leasingiem w tym okresie była prawie 4-krotnie wyższa niż przyrost wartości kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych na cele inwestycyjne i nieruchomości (odpowiednio: 15 mld wobec 4 mld zł). Potwierdza to istotną rolę leasingu w finansowaniu działalności firm; leasing stanowi drugie, obok kredytu, główne zewnętrze źródło finansowania ich działalności.

Grupa PKO Banku Polskiego zapewnia przedsiębiorcom szeroką i dopasowaną do potrzeb ofertę, na każdym etapie rozwoju firmy. Małe i średnie firmy mogą liczyć na szeroki wachlarz pożyczek oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Bank jest także liderem w udzielaniu kredytów z gwarancją de minimis BGK. Od marca 2013 roku PKO udzielił ok. 50 tysięcy gwarancji na łączną kwotę ponad 7,2 mld zł. Oznacza to, że prawie 30% gwarancji w programie udzielanych jest w PKO Banku Polskim. Bank zapewnia firmom także liczne alternatywne formy finansowania zarówno inwestycyjnego – w formie głównie leasingu, jak i obrotowego – w formie faktoringu. Te dwie formy mają obecnie kluczowe znaczenie w modelu finansowania MŚP w ramach bankowych grup kapitałowych.

***
PKO Leasing
powstał w 1999 roku i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największego banku w Polsce. W 2015 do Grupy Kapitałowej PKO Leasing dołączył PKO Faktoring, dzięki czemu spółka świadczy także usługi faktoringowe. W 2015 wartość leasingowanych aktywów osiągnęła 3,03 miliarda zł. W połowie 2016 PKO Leasing zajmuje trzecie miejsce wśród spółek leasingowych z 7,1% w rynku. PKO Leasing jest członkiem Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Aktualna oferta PKO Leasing dostępna jest w Internecie na stronie www.pkoleasing.pl, w sieci sprzedaży oddziałów PKO Leasing oraz placówkach i oddziałach PKO Banku Polskiego zlokalizowanych na terenie całym kraju.