Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-03-01

Rada Nadzorcza PKO Leasing powołała Pawła Pacha na prezesa zarządu spółki. Funkcję obejmie od 4 marca 2019 roku.

Paweł Pach jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z branżą finansową związany jest od 18 lat, z czego od 16 pracuje w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie managerskie w obszarze bankowości i leasingu. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Leasing. Pod jego kierownictwem spółka awansowała z odległej, dziesiątej pozycji w 2010 roku do top 3 w 2013 wśród polskich firm leasingowych. W tym czasie uruchomiono także działalność spółki zależnej – PKO Leasing Sverige AB w Sztokholmie w Szwecji.

- Ostatnie lata były okresem dobrej koniunktury na rynku leasingu w Polsce, który wzrastał w dwucyfrowym tempie, a PKO Leasing zajęło pozycję krajowego lidera. Najbliższa przyszłość przyniesie jednak spowolnienie dynamiki usług leasingowych, rozwój nowych modeli biznesowych i konsolidację branży. Powołując nowego prezesa zarządu PKO Leasing postawiliśmy na doświadczonego menadżera znającego zarówno spółkę, jak i bank, którego model przemiany w technologicznego lidera musi zostać powielony w spółce leasingowej z korzyścią dla klientów i wyników finansowych spółki. – mówi Rafał Antczak, przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Leasing.

Paweł Pach od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi w PKO Banku Polskim. Odpowiadał m.in. za stworzenie i realizację nowej strategii w Pionie, rozwój produktów i usług dla klientów korporacyjnych oraz stworzenie planu operacyjnego koncentrującego się na wzroście kluczowych wskaźników biznesowych. Zaproponował i poprowadził wiele projektów zmieniających sposób działania części banku odpowiadającej za relacje z klientem korporacyjnym. Był także odpowiedzialny za wdrożenie nowego rytmu pracy podległej sieci sprzedaży, czego efektem był dwudziestoprocentowy wzrost wyników finansowych Pionu przy malejącym koszcie ryzyka.

PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największej instytucji finansowej w Polsce. Spółka zapewnia szeroką sieć sprzedaży, mobilnych doradców oraz oferuje najwyższy poziom obsługi. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspiera biznes - niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. Spółka zakończyła 2018 rok z rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie 9,2 mld zł, potwierdzając tym samym pierwszą pozycję na rynku firm leasingowych. PKO Leasing zamknął rok z ponad 11 proc. udziałem w rynku i blisko 14 proc. dynamiką wzrostu mierzoną r/r. Tylko w grudniu sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 1 mld zł.