Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2014-09-01

Marcin Kuksinowicz został wybrany przez Radę Nadzorczą PKO Leasing na Prezesa Zarządu Spółki. Funkcję tę pełni 1 września.

- Stabilny i rentowny rozwój oraz obecność w czołowej trójce firm leasingowych w Polsce to cel podstawowy spółki, określony w strategii PKO Banku Polskiego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę Marcina Kuksinowicza, utrzymanie bardzo dobrej pozycji spółki to zadanie, z którym świetnie sobie poradzi – mówi Paweł Borys, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Nowy Prezes Zarządu PKO Leasing jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada także 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym.

W latach 2011-2014 pełnił obowiązki Pierwszego Wiceprezesa Kredobanku, nadzorując m.in. bankowość detaliczną, korporacyjną, MSP oraz marketing. Pod jego kierownictwem Kredobank w latach 2011-2013 skutecznie wprowadził nową strategię zmieniającą model biznesowy, dzięki czemu awansował do TOP 35 banków Ukrainy pod względem sumy bilansowej oraz TOP 20 pod względem rentowności. W tym czasie bank siedmiokrotnie zwiększył akcję kredytową z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej jakości portfela kredytowego, a wzrost udzielanych kredytów detalicznych wyniósł 300 proc., podczas gdy rynek rósł w tempie 5 proc. rocznie.

Od końca 2009 do 2011 roku Członek Zarządu Allianz Bank Polska odpowiedzialny za działalność biznesową. W latach 1995-2009 zawodowo związany z Bankiem Pekao, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od inspektora kredytowego do dyrektora departamentu, był odpowiedzialny za przygotowanie fuzji Banku Pekao z Bankiem BPH. W okresie 1999-2000 zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska.

- Przychodzę do firmy, która należy do grona liderów branży leasingu w Polsce, a swoje doświadczenie i umiejętności będę chciał wykorzystać do dalszego rozwoju PKO Leasing. Będziemy udoskonalać naszą ofertę i kanały sprzedaży, tak aby nie tylko wzmacniać relacje z partnerami, którzy już obdarzyli nas zaufaniem, ale także aktywnie poszukiwać nowych klientów. Bardzo ważne będzie dla mnie także dalsze zacieśnianie współpracy z PKO Bankiem Polskim, tak aby jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał, jaki daje przynależność do grupy kapitałowej największego banku w Polsce - mówi Marcin Kuksinowicz, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Paweł Pach, dotychczasowy Prezes Spółki, po trzyletniej przerwie wrócił do Banku, gdzie od sierpnia zajmuje stanowisko dyrektora pionu relacji z Klientami Korporacyjnymi.

PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W 2013 r. spółka miała 7,2 proc. udział w rynku, co przełożyło się na 2541,8 mln PLN wolumenu sprzedaży i trzecie miejsce wśród firm leasingowych w Polsce. Spółka ma szeroki wachlarz produktów dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Finansuje zarówno pojedyncze samochody, maszyny i urządzenia, jak i duże projekty inwestycyjne, takie jak np. linie technologiczne, floty czy nieruchomości. PKO Leasing oferuje swoim klientom uproszczone procedury, a najbardziej typowe środki trwałe, takie jak np. samochody osobowe mogą być dostarczone nawet w 24 godziny po podpisaniu umowy. Produkty spółki są dostępne w 14 oddziałach własnych oraz prawie 1200 placówkach PKO Banku Polskiego, zlokalizowanych na terenie całego kraju.