Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-04-21
  • Doradca pierwszego wyboru, podążający za zróżnicowanymi potrzebami klientów i czerpiący z potencjału silnej marki PKO Banku Polskiego – to aspiracje nowego lidera rynku leasingu w Polsce
  • Utrzymanie pozycji nr 1 pod względem wartości nowej sprzedaży, sieci dystrybucji oraz stabilny wzrost wyniku finansowego – to cele połączonej organizacji.
  • Zmiany wynikające z prawnego połączenia spółek planowanego na 28 kwietnia 2017 roku dotyczyć będą w głównej mierze klientów Raiffeisen-Leasing Polska, marki która zniknie z rynku

2 listopada 2016 r. PKO Bank Polski podpisał umowę zakupu od Raiffeisen Bank International spółki Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) za kwotę 850 mln PLN. Strategicznym celem transakcji było zwiększenie finansowania małych i średnich firm przez Grupę PKO Banku Polskiego.


1 grudnia 2016 roku PKO Leasing stał się właścicielem 100% akcji RLPL. Od tego momentu obie spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Ich prawne połączenie zaplanowane jest na 28 kwietnia 2017 roku. Z dniem fuzji z rynku zniknie marka Raiffeisen-Leasing Polska.


Zwiększenie skali finansowania polskich firm, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym z celów strategicznych PKO Banku Polskiego. PKO Leasing (PKOL), po połączeniu z Raiffeisen-Leasing Polska, będzie znacząco kontrybuował do rozwoju MŚP. Po fuzji udział rynkowy spółki zbliży się do udziałów PKO Banku Polskiego w rynku kredytów i depozytów. Połączona organizacja będzie rozwijać się w oparciu o dotychczasową współpracę z PKO Bankiem Polskim, silną markę akcjonariusza, kompetencję w zakresie sprzedaży w kanale pozabankowym zbudowaną przez Raiffeisen-Leasing Polska oraz wysoką – dzięki automatyzacji - jakość i efektywność procesów.

Prawne połączenie obejmie dwie równorzędne organizacje pod względem wielkości, wolumenu sprzedaży, finansujące po ok 4 mld aktywów rocznie. Spółki funkcjonujące na podstawie komplementarnych modeli generowania przychodów  w kanałach bankowym (PKOL) i pozabankowym (RLPL) i bazujące na uzupełniających się przewagach konkurencyjnych.

Po I kwartale 2017 roku PKOL łącznie z RLPL ma ok 13 proc. udział w rynku leasingu. Aspiracją połączonej organizacji jest utrzymanie pozycji nr 1 pod względem wartości nowej sprzedaży, sieci dystrybucji, w większości kategorii finansowania aktywów, a także stabilny wzrost wyniku finansowego. 

–  Przed nami wyzwanie stworzenia silnego gracza nie tylko w Polsce, ale i w regionie. Podejmujemy rękawicę obiecując akcjonariuszom solidny zwrot z zainwestowanego kapitału i wzrost dochodowości biznesu. Klientów chcemy zachwycić ofertą i procesem. Pracownikom zapewnimy środowisko, w którym będą chcieli ścigać się nie tylko z konkurencją, ale i z samymi sobą – mówi Andrzej Krzemiński, desygnowany na Prezesa PKO Leasing po fuzji prawnej.

Celem biznesowym połączonej organizacji będzie utrzymanie dynamiki sprzedaży minimum na poziomie rynku. Model dystrybucji zakłada funkcjonowanie 4 kanałów: dwóch bankowych obsługujących klientów PKO Banku Polskiego - MŚP i korporacje oraz dwóch pozabankowych współpracujących z dealerami, producentami i dystrybutorami oraz pozyskujących klientów bezpośrednio z rynku. Specjalizacja doradców ma na celu zapewnienie klientom najwyższej jakości obsługi.

Spółka będzie oferować kompleksową ofertę zarówno klientom, który rozpoczęli dopiero działalność, jak również dużym korporacjom. Oprócz standardowej propozycji zaproponuje szereg innowacyjnych produktów. Klienci będą mogli sięgnąć po dofinansowanie z programów unijnych. Skorzystają z możliwości wyleasingowania komputerów, smartphonów, tabletów i wszelkiego rodzaju urządzeń IT bezpośrednio w sklepach internetowych. W ofercie znajdzie się również wynajem długoterminowy dla osób fizycznych, który umożliwia korzystanie z nowych samochodów ze stałą miesięczną opłatą. Pełna oferta we wszystkich kanałach sprzedaży dostępna będzie po fuzji operacyjnej przewidywanej na przełom 2017 i 2018 roku.

Z wykorzystaniem przejętej od Raiffeisen-Leasing Polska agencji ubezpieczeniowej już w przyszłym roku wdrożony zostanie zaawansowany model dystrybucji ubezpieczeń. Będzie on wspierał rozwój nie tylko spółki leasingowej, ale również innych podmiotów należących do  Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego zapewniając zwiększenie dochodowości obszaru ubezpieczeń. Docelowo PKO Leasing będzie oferował ubezpieczenia dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo użytkowania wyleasingowanego aktywa czy prowadzonego biznesu (GAP, Life, Ochrona prawna, Assistance w tym medyczny, biurowy, Business Interuption) oraz ubezpieczenia majątkowe z oferty PKO Ubezpieczenia (TU z GK PKO Banku Polskiego).

Połączenie obu organizacji oznacza czasowe utrudnienia w dostępie do usług. Ze względu na okres świąteczny na początku maja przerwa obejmie praktycznie 2 dni robocze. Klienci RLPL przed fuzją 28 kwietnia br. nie będą mogli złożyć nowego wniosku o udzielenie leasingu, uzyskanie decyzji kredytowej oraz zawarcia nowej umowy leasingu i pożyczki. Nie będzie prowadzona rejestracja pojazdów i obsługa posprzedażowa w wydziałach komunikacji (np. wymiana dowodów rejestracyjnych, zmiany w dowodach rejestracyjnych).Oprócz powyższych od 29 kwietnia do 3 maja br. nie będzie możliwości skorzystania z Infolinii, zalogowania się do PKO-Portalu (ex: R-Leasing Portal), nie będą wystawiane faktury i nie będą realizowane płatności wychodzące do dostawców.

Zmiany w niewielkim stopniu dotkną dotychczasowych klientów PKOL oraz PKO Banku Polskiego. 2 maja nie będą mogli złożyć nowego wniosku o udzielenie leasingu, uzyskać decyzji kredytowej oraz zawrzeć nowej umowy leasingu i pożyczki.

Z punktu widzenia klientów i kontrahentów połączenie obu spółek leasingowych pozostaje bez wpływu na zakres i warunki ich dotychczasowej współpracy. Wszelkie umowy zawarte przed dniem połączenia pozostaną w mocy.  W prawa i obowiązki Raiffeisen-Leasing Polska wynikające z zawartych przed 28 kwietnia br. kontraktów wstąpi – z dniem połączenia – PKO Leasing. W mocy pozostają polisy ubezpieczeniowe wystawione za pośrednictwem Raiffeisen Insurance Agency, która zmieni swoją nazwę na PKO Agencja Ubezpieczeniowa.

W konsekwencji fuzji prawnej wszystkie dokumenty, w tym faktury będą wystawiane wyłącznie przez PKO Leasing. Zmianie ulegnie numer rachunku bankowego, na który dotychczasowi  klienci Raiffeisen-Leasing Polska wnoszą opłaty  wynikające z zawartych umów. Nowy, indywidualny numer rachunku bankowego zostanie wskazany na fakturze.

R-Leasing Portal, z którego obecnie korzystają klienci RLPL zachowa wszystkie swoje dotychczasowe funkcjonalności. Zmieni się natomiast jego nazwa na PKO-Portal. Dostępny będzie w nowym serwisie internetowym w technologii RWD pod adresem: www.pkoleasing.pl. 

Portal aukcyjny z przedmiotami poleasingowymi obu organizacji dostępny zarówno dla firm, jak i osób fizycznych po fuzji będzie dostępny pod adresem: www.aukcje.pkoleasing.pl

Po połączeniu wszyscy klienci będą mogli korzystać z infolinii pod numerem telefonu 801 887 887.

Lokalizacje oddziałów nie ulegną zmianie, placówki Raiffeisen-Leasing Polska zyskają jedynie nowy wygląd zgodny ze standardem PKO Leasing.

Transakcja sprzedaży objęła również spółki zależne Raiffeisen-Leasing Polska, które po fuzji prawnej zmienią swoje nazwy: Raiffeisen Insurance Agency na PKO Agencja Ubezpieczeniowa, Raiffeisen Leasing Service na PKO Leasing Finanse, Raiffeisen Real Estate na PKO Leasing Nieruchomości.