Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2020-06-26

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszył z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”.

W ramach programu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych na zakup/leasing pojazdów elektrycznych. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 70 000 zł.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać elektronicznie od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. Składanie wniosku odbywa się poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są  tutaj.