Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-08-01

Branża leasingowa w Polsce nadal rośnie w dwucyfrowym tempie. Największy gracz na rynku, PKO Leasing po pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. udzielił łącznego finansowania na kwotę 4,4 mld zł. To daje firmie pierwsze miejsce z udziałem w rynku na poziomie 11,3 proc.

Według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) branża osiągnęła prawie 20 proc. dynamikę wzrostu mierzoną rok do roku. To kolejny dobry wynik w przeciągu ostatnich lat. Największa spółka leasingowa w Polsce zanotowała wzrost na poziomie 12,6 proc. r/r.

Gospodarka napędza leasing - leasing napędza gospodarkę

Dobra koniunktura polskiej gospodarki oraz stabilny rozwój sektora MŚP sprawiają, że leasing stanowi drugie po kredycie zewnętrzne źródło finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nadal najczęściej przedsiębiorcy finansują samochody osobowe i pojazdy dostawcze do 3,5 tony, które stanowią 46 proc. całego rynku (dane ZPL). PKO Leasing osiągnęło w tym segmencie wolumen o wartości 1,93 mld zł. Na dobry wynik branży wpływa to, iż cały czas jesteśmy gospodarką rozwijająca się. Trend wysokiego współczynnika finansowania przedsiębiorstw poprzez leasing można zauważyć w Europie Środkowej. Będzie on utrzymywał się do momentu osiągnięcia przez polską gospodarkę pułapu rozwoju rynków zachodnioeuropejskich – uważa Andrzej Krzemiński prezes PKO Leasing. Podkreśla on, że firmy leasingowe odpowiadają w większości za finasowanie sektora MŚP. Działają one na rynku lokalnym i potrzebują kapitału. Przewagą firm leasingowych nad pozostałym rynkiem finansowym jest fakt, że szybko go dostarczają, automatyzując procesy decyzyjne.

 Maszyny i urządzenia przyspieszają

 Segmentem, który po pierwszym półroczu odnotowuje dobre wyniki to maszyny i urządzenia (MiU). Z czego to wynika? Według danych ZPL za wysoką - 20 proc. dynamikę odpowiada wzrost finansowania maszyn budowlanych, które stanowią 18 proc. całości rynku MiU. PKO Leasing osiągnął w całościowym obszarze pozycję lidera z wolumenem na poziomie 1,1 mld zł i 31 proc. wzrostem r/r. Na tak dobry wynik ma wpływ boom w branży budowlanej oraz ogólny wzrost produkcji i konsumpcji, który przekłada się na zwiększenie inwestycji w segmencie produkcji.

Na naszą przewagę w tym w obszarze wpłynęła szybkość podejmowania decyzji i automatyzacja procesów finansowych. Jesteśmy największą firmą na rynku, członkiem grupy kapitałowej PKO i możemy zapewnić naszym dostawcom bardzo korzystne warunki finansowania. Dodatkowo na całościowy wzrost w tym segmencie przekłada się coraz większa automatyzacja procesów produkcyjnych oraz wysoka konsumpcja i popyt. Te czynniki powodują, że firmy inwestują, by zyskać przewagę konkurencyjną - podsumowuje Andrzej Krzemiński prezes PKO Leasing.

 Co czeka branżę ?

Leasing jak barometr pokazuje trendy gospodarcze. Wyniki firm leasingowych odzwierciedlają te gałęzie gospodarki, które dynamicznie się rozwijają. Na jego popularność wciąż wpływają korzystne otoczenie gospodarcze oraz rekordowo niskie stopy procentowe, które sprzyjają niskim ratom. W najbliższym czasie nie zanosi się na zmiany polityki w tym zakresie.

 Branża przewiduje dalszy wzrost popularności leasingu wśród użytkowników samochodów osobowych do 3,5 tony. W tym roku wpłynie na to wprowadzenie od 1 stycznia 2019 r. nowej normy emisji spalin Euro Stage V. Część dealerów samochodowych wprowadzi wyprzedaże rocznika, co zapewne wpłynie na wzrost dynamiki w tym segmencie.

 Dobre wyniki zaobserwować można również w branży medycznej. Według ZPL nadal stanowi ona niewielki procent całości rynku . Jednak na dynamikę tego segmentu ma wpływ coraz szybszy rozwój technologii używanych w rozwiązaniach diagnostycznych sprzętu medycznego. Stają się one również bardziej dostępne dla pacjentów, a to powoduje inwestycje w tym obszarze. W tym segmencie PKO Leasing rośnie szybciej niż rynek, z dynamiką 60 proc. r/r.

 Trudniejszy okres ma za sobą branża spedycyjna. Transport ciężki zanotował wzrost na poziomie ok. 17 proc r/r (dane ZPL). To zadowalający wynik. Jednak niepewność związana z pakietem mobilności może wpływać na decyzje zakupowe przedsiębiorców. Większość z nich zapewne czeka na rozwiązanie sytuacji.

Prognozy na następne półrocze dla całości rynku są jednak optymistyczne. Całościowa dobra koniunktura gospodarcza potwierdzona przez wysoką 5 proc. dynamikę PKB w II kwartale oraz wzrost produkcji przemysłowej (6,4% r/r) i budowlanej (24,7% r/r) dobrze rokują dla rozwoju branży.