Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-09-01

 Informujemy, iż z dniem 25 września 2017 r. ulega zmianie adres korespondencyjny biura PKO Leasing spółki akcyjnej oraz adresy siedzib Spółek zależnych:

  • PKO Agencji Ubezpieczeniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • PKO Leasing Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • PKO Leasing Nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

z dotychczasowej lokalizacji, tj. ul. Grzybowskiej nr 78, w Warszawie (00-844), na nową:

  1. Chłodna nr 52, 00-872 Warszawa.

 

Dane rejestrowe PKO Leasing spółki akcyjnej oraz pozostałe dane rejestrowe ww. Spółek zależnych pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy wszelką korespondencję do PKO Leasing spółki akcyjnej i wyżej wskazanych Spółek zależnych kierować na nowy ww. adres.

 

Jednocześnie informujemy, że numer Infolinii Klienta, dane do faktur, numery rachunków ww. Spółek pozostają bez zmian.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do skorzystania z naszej Infolinii Klienta pod numerem telefonu +48 801 887 887 lub +48 22 260 36 66, czynnej w dni robocze
w godzinach od 8:00 do 17:00.

 

Z poważaniem,