Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-10-03

Po dynamicznym okresie wzrostu rynku faktoringu przez ostatnie 5 lat, w pierwszym półroczu b.r. nastąpiło jego nieznaczne wyhamowanie, na rzecz przyspieszenia tempa wzrostu kredytów bieżących Odbywało się to w warunkach dobrej koniunktury przedsiębiorstw, a zwłaszcza ich korzystnej sytuacji płynnościowej. Obroty firm faktoringowych wzrosły o +13,6% r/r, jednak dynamika wzrostu była niższa od średniorocznego tempa wzrostu w ostatnich latach, które było na poziomie +17,5%. Branża faktoringowa sfinansowała wierzytelności o wartości 83,6 mld zł.

 

Według analizy przygotowanej przez Departament Strategii Banku PKO, na taką sytuację wpłynęło kilka czynników, m.in. znaczący spadek obrotów faktoringu krajowego niepełnego o -12,8% r/r w 2Q b.r., dobra sytuacja płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, korzystna oferta udzielanych kredytów, ich dostępności oraz cena rynkowa. Tempo wzrostu rynku kredytów bieżących jest niższe od dynamiki wzrostu rynku faktoringu. Choć rynek faktoringu stał się już dużo bardziej dojrzałym i oczywistym rozwiązaniem finansowym na rynku średnich i dużych firm, to jego świadomość jest jeszcze niższa od popularnego kredytu w szczególności w obszarze MŚP.

- Produkty faktoringowe oraz kredyty odnawialne jako komplementarne rozwiązania finansowania biznesu będą nadal wzrastać w kolejnych kwartałach. Wraz ze wzrostem finansowania obrotowego rośnie skala przychodów przedsiębiorstw, a zatem i należności, które są bazą do faktoringu, mówi Sergiusz Kulka Dyrektor Wykonawczy PKO Faktoring.

 

PKO Faktoring wykazał wyższe niż rynkowe tempo wzrostu, po 2Q b.r. utrzymujące się na poziomie +23,4%. Motorem wzrostu był faktoring niepełny, krajowy oraz eksportowy. 

Dobra koniunktura gospodarcza oraz sytuacja przedsiębiorstw zachęca faktorów do podejmowania większego ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu udział finansowania faktoringiem pełnym, zarówno krajowym jak i eksportowym tak mocno rośnie w porównaniu do faktoringu niepełnego. Wpłynie to na rozwój i zwiększenie popularności tej formy finansowania.

 

Branża spożywcza, chemiczna i metalowa najczęściej korzystały z usług faktoringowych. Wzmożone działania konkurencji wpłynęły na spadek do 56,8% koncentracji rynku mierzonej udziałem obrotów pięciu największych faktorów (-1,8% p.p. r/r). Zmieniająca się oferta została również skierowana do najmniejszych podmiotów gospodarczych, co również mogło mieć przełożenie na zmniejszenie wartości średniej kwartalnej faktury -7,8% r/r po 2Q b.r.