Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-02-06

W przypadku braku oryginału lub kopii świadectwa zdatności do ruchu drogowego przewoźnik drogowy na terenie Węgier narażony jest na karę pieniężną w wysokości 800tys. forintów, czyli prawie 11tys. zł. Sam dowód rejestracyjny z pieczęcią potwierdzającą aktualne badanie techniczne dla organu węgierskiego jest niewystarczający.

W ostatnim czasie Węgry zaczęły bardzo restrykcyjnie przestrzegać unijną dyrektywę 2014/47/WE. Chcąc uniknąć wysokich mandatów i problemów z węgierskimi organami, firmy transportowe i kierowcy powinni koniecznie zapoznać się z jej zapisami.

Zgodnie z polskim prawem na terenie naszego kraju kierowcy nie mają obowiązku wożenia ze sobą w kabinie pojazdu dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia posiadanego ubezpieczenia OC. Jednak z uwagi na członkostwo w UE musimy stosować się do przepisów zarówno prawa krajowego jak i unijnego.

Prawo unijne natomiast nakłada na kierowców obowiązek posiadania m.in. dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania ubezpieczenia OC. Obecnie Węgry, jako pierwsze państwo członkowskie restrykcyjnie wymaga jego przestrzegania. Do tej pory żaden kraj Unii Europejskiej nie egzekwował przepisów dyrektywy 2014/47/WE.

Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/47/WE zobowiązuje: Państwa członkowskie, aby świadectwo zdatności do ruchu drogowego odpowiadające najbardziej aktualnemu badaniu zdatności do ruchu drogowego lub jego kopia lub – w przypadku wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego świadectwa oraz protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej były przechowywane w pojeździe, jeżeli są one dostępne. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim organom na akceptowanie elektronicznych materiałów dowodowych takich kontroli, jeżeli informacje na ten temat są dostępne.

Mając na uwadze doświadczenia naszych klientów jak i własne obserwacje z działań różnych służb kontrolnych na terenie UE zalecamy, by kierowcy wykonujący usługi transportowe zostali wyposażeni w świadectwo zdatności do ruchu drogowego realizując szeroko rozumiane usługi transportowe we wszystkich krajach UE.