Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-10-18

Każdy przedsiębiorca decydujący się na leasing (ale i osoba fizyczna, która wybrała leasing konsumencki) prędzej czy później stanie przed ważną decyzją dotyczącą wykupienia jego przedmiotu. Jeśli w umowie nie ma odwrotnego zapisu, może on dokonać tego na koniec trwania leasingu, wraz z jego ostatnią ratą.

Jest to opcja o tyle opłacalna, że leasingobiorca ma wówczas prawo wykupić dany przedmiot za ustaloną wcześniej wartość rezydualną, która jest z reguły sporo niższa niż jego wartość rynkowa.

Opcje wykupu, czyli co masz do wyboru?

W leasingu finansowym możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami zapisu w umowie:

  1. Bezwarunkowa opcja wykupu – wówczas zwykle ostatnia rata leasingu jest opłatą za wykup przedmiotu, a więc przedmiot ten staje się własnością zleceniobiorcy.
  2. Brak opcji wykupu – gdy kończy się umowa, przedmiot leasingu pozostaje w majątku leasingodawcy.
  3. Opcja wykupu – leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu po okresie trwania umowy (nie jest to jednak jego obowiązek).

W przypadku tego rodzaju leasingu zwykle leasingobiorca stoi jednak przed koniecznością ostatecznego wykupu przedmiotu wraz z końcem umowy. Płaci wówczas za niego cenę o wiele niższą niż jego wartość rynkowa, taki manewr jest więc rozsądnym posunięciem.

Trzeba tu dodać, że istotną różnicą pomiędzy leasingiem finansowym od operacyjnym jest to, iż w przypadku tego pierwszego odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje nie leasingodawca, a leasingobiorca. Z tego między innymi względu leasing ten porównuje się do kredytu. To, jaki leasing będzie dla nas odpowiedni, mogą nam podpowiedzieć specjaliści PKO Leasing.

Wcześniejszy wykup

Jeśli umowa nie mówi inaczej, mamy możliwość jej skrócenia i wcześniejszego wykupienia przedmiotu leasingu. W praktyce jednak jest to rozwiązanie kosztowne i niełatwe – mogą nas stopować ograniczenia podatkowe, a do tego może się okazać, że leasingodawca dopisze nam z tego tytułu wysokie opłaty manipulacyjne.

Wspomniane wcześniej ograniczenia podatkowe wiążą się z tym, że jeśli umowa trwa krócej niż 40% okresu normatywnej amortyzacji, możemy wykupić przedmiot tylko za jego cenę rynkową. W rzeczywistości oznacza to więc wyższe niż byśmy chcieli koszty, które trzeba ponieść.

Pamiętajmy, że leasing operacyjny trwa minimum 24 miesiące, a finansowy – 12 miesięcy.

Wątpliwości dotyczące wykupu

Na koniec warto dodać, że obawy wielu przedsiębiorców dotyczące tego, czy leasingodawca nie będzie robił problemów z wykupem spłaconego przedmiotu, są bezpodstawne.

Prawda jest taka, że wielu z nich przypomina korzystającym o takiej możliwości, kończącej się umowie i sposobności wykupienia samochodu czy maszyny. Jedynymi sytuacjami, gdy może być to utrudnione lub niemożliwe, są: znaczące przekroczenie terminu wykupu i niespłacanie zadłużeń.