Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-12-03

Leasing jest zewnętrzną formą finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Daje bowiem szansę na zakup nowego sprzętu czy zbudowanie floty pojazdów bez konieczności angażowania całej nadwyżki finansowej firmy. Chociaż większość przedsiębiorstw decyduje się na leasing, zamierzając spłacać raty zgodnie z ustalonym harmonogramem, niektóre firmy interesuje przedterminowa spłata leasingu. Czy wypowiedzenie umowy leasingu jest możliwe? Dowiedz się więcej.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na zakończenie leasingu przed czasem. Niekiedy sprzęt przestaje być potrzebny. Czasami wysokość miesięcznego zobowiązania przekracza możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Mogą też pojawić się czynniki sprzyjające wcześniejszej spłacie leasingu.

Przedterminowa spłata leasingu jest możliwa

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców zainteresowanych wcześniejszą spłatą leasingu jest następująca: wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu jest z reguły możliwe. Większość leasingodawców dopuszcza takie rozwiązanie, jednak na ustalonych warunkach – zapisy zawarte są w podpisywanej umowie.

Przedterminowe zakończenie leasingu, chociaż jest możliwe, nie zawsze będzie opłacalne. Dlatego przed uregulowaniem pozostałego do spłaty zobowiązania, należy dokładnie oszacować korzyści wynikające z takiej opcji. Jedną z kwestii jest np. kwota, za jaką będzie można dokonać wykupu użytkowanego przedmiotu.

Przedterminowa spłata leasingu finansowego

Jeśli chodzi o leasing finansowy, zakończenie leasingu przed czasem nie stanowi większego problemu. Wypowiedzenie umowy leasingu można złożyć w dowolnym momencie jej trwania. Zwykle jednak leasingodawcy określają, że zakończenie leasingu może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy.

Przedterminowa spłata leasingu w tym przypadku będzie wiązała się z koniecznością uregulowania kwoty wykupu. Odpowiada ona kwocie pozostałej do spłaty.

Wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego

O ile przedterminowa spłata leasingu finansowego jest dosyć oczywista, zakończenie leasingu operacyjnego przed czasem budzi wiele wątpliwości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego może nastąpić dopiero po upływie 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu – w przypadku samochodów to okres 2 lat. Skrócenie czasu amortyzacji może wiązać z ryzykiem zakwestionowania przez urząd skarbowy wliczania w koszty uzyskania przychodu zapłaconych do tej pory rat leasingowych.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu z wykupem przedmiotu będzie oznaczać konieczność uregulowania zobowiązania. Za cenę sprzedaży uważa się wówczas kwotę pozostałą do spłaty (raty + wykup).

Inne formy zakończenia leasingu

Przedterminowa spłata leasingu to nie jedyna forma pozwalająca na zakończenie umowy leasingowej. Przedsiębiorca może zdecydować się na cesję umowy leasingowe lub podnajem leasingowanego sprzętu – to rozwiązania korzystne wówczas, gdy użytkowany przedmiot nie jest już firmie potrzebny.