Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-09-01

Leasing ma dużą przewagę nad kredytem bankowym z powodu ograniczonych do minimum formalności. Uproszczone procedury to nie tylko krótszy czas oczekiwania na sfinalizowanie transakcji, ale również większa dostępność leasingu dla przedsiębiorców – także tych, którzy rozpoczynają działalność.

Krok 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

W przypadku leasingu – niezależnie od tego, co stanowi przedmiot umowy leasingowej – wymagania co do rodzaju dostarczanych dokumentów są ograniczone do niezbędnego minimum.

Dla działalności prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji wymagane są m.in. takie dokumenty jak:

  • umowa spółki (jeżeli leasingobiorcą jest współwłaściciel spółki)
  • dowód osobisty leasingobiorcy / wspólników spółki do wglądu.

Jeżeli leasing opiera się na procedurach uproszczonych, zwykle nie ma konieczności dostarczania dokumentów finansowych. Weryfikacja leasingobiorcy odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń.

Krok 2. Decyzja o przyznaniu leasingu i podpisanie umowy

Jeżeli przedsiębiorstwo przejdzie weryfikację, wówczas firma leasingowa wydaje pozytywną decyzję. Kolejnym krokiem będzie jest więc podpisanie umowy, która zawiera wszystkie szczegóły i ustalenia z kalkulacji. 

Krok 3. Dopełnienie formalności, w tym opłata wstępna

Ubieganie się o leasing może wiązać się z uregulowaniem opłaty wstępnej. Oczywiście dostępna jest oferta, w której nie ma potrzeby zakładania pierwszej wpłaty – np. dla niektórych przedmiotów, takich jak samochody osobowe. Warto jednak mieć świadomość, że leasingobiorca może samodzielnie określić wysokość opłaty wstępnej, tj. wpłacić wyższą wartość – nie może ona jednak przekraczać 45%. Dzięki temu kalkulacja leasingu może być korzystniejsza w obrębie opłat. W tej sytuacji leasingobiorca, dzięki wyższej wpłacie własnej, może liczyć na mniejszy całkowity koszt leasingu.

Krok 4. Odbiór przedmiotu

Formalne procedury kończy odbiór sprzętu / pojazdu, który stanowi przedmiot umowy leasingowej. Zwykle proces ten trwa nie dłużej niż kilka dni i zazwyczaj jest uzależniony od dostawcy i dostępności przedmiotu

Dlaczego warto skorzystać z leasingu?

Uproszczone procedury formalne sprawiają, że leasing jest atrakcyjną formą finansowania właściwie dla każdego przedsiębiorcy. Do najważniejszych zalet takiego rozwiązania zaliczyć można m.in.:

  • minimum formalności – leasingobiorca nie musi dostarczać wielu dokumentów, ponieważ zwykle wystarczą informacje w formie oświadczenia
  • łagodniejsze kryteria – jako że nie trzeba spełniać restrykcyjnych wymagań, większość przedsiębiorców ma szansę na leasing
  • atrakcyjne warunki finansowe – dzięki współpracy z producentami czy grupami dealerskimi, cena przedmiotu leasingowego może być dużo niższa
  • możliwość odbioru przedmiotu leasingowego w krótkim czasie – np. w przypadku sprzętu komputerowego lub samochodu osobowego który jest już gotowy dla klienta już następnego dnia.