Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2019-01-16

Leasing to zewnętrzna forma finansowania, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Wspomaga rozwój firmy przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej. Aby jednak pozwolił osiągnąć jak największe korzyści, warto poznać rodzaje leasingu . Ważny jest bowiem wybór formy finansowania dopasowanej do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, w III kwartale 2018 roku branża odnotowała wzrost na poziomie 18,7%. Firmy leasingowe sfinansowały w tym okresie inwestycje na poziomie 58,2 mld zł. Chociaż największym zainteresowaniem cieszą się pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. (45,9%), polscy przedsiębiorcy chętnie leasingują również maszyny i inne urządzenia (27%).

Leasing – na czym polega?

Niezależnie od rodzaju leasingu, jego istota właściwie pozostaje niezmienna. Ta forma finansowania polega na przekazaniu w użytkowanie przez firmę leasingową (leasingodawcę) przedmiotu umowy na rzecz przedsiębiorcy (leasingobiorcy). W zamian leasingobiorca zobowiązuje się do regulowania miesięcznych rat – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

To, co dzieje się z użytkowanym przedmiotem w momencie zakończenia umowy, zależy w dużej mierze od wybranej formy leasingu. Wpływa ona również na sposób optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Rodzaje leasingu w Polsce

W Polsce wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje leasingu. Różnią się one między sobą wieloma aspektami, które decydują o przewadze jednego rozwiązania nad drugim – w kontekście indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

 • Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to forma finansowania, w przypadku którego:

 • okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji;
 • umowę należy zawrzeć na czas określony;
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego;
 • przedsiębiorca może zdecydować się na wykup lub z niego zrezygnować po zakończeniu trwania umowy.

Istota leasingu polega również na tym, że przez cały okres trwania umowy to leasingodawca pozostaje właścicielem użytkowanego sprzętu. Dopiero po wykupie przechodzi on na własność leasingobiorcy.

Leasing operacyjny pozwala także uzyskać wiele korzyści podatkowych:

 • w koszty uzyskania przychodu można wliczyć: opłatę wstępną, całą ratę (część odsetkową i część kapitałową), wyjątek stanowią samochody osobowe;
 • podatek VAT doliczany jest do każdej raty – leasing traktowany jest jako świadczenie usług.

Na taką formę finansowania często decydują się przedsiębiorcy będący podatnikiem VAT.

 • Leasing finansowy

Leasing finansowy musi spełniać łącznie trzy zasadnicze warunki:

 • umowa musi zostać zawarta na czas określony;
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego;
 • umowa musi zawierać postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca.

W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wraz z uregulowaniem ostatniej raty leasingowej i po przeniesieniu praw własności staje się on właścicielem użytkowanego przedmiotu bez konieczności dokonywania wykupu.

Z podatkowego punktu widzenia leasing finansowy pozwala na wliczenie w koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych, części odsetkowej raty. Jako że ta forma finansowania traktowana jest jako dostawa towarów, podatek VAT należy uregulować w całości – z góry.

 • Leasing zwrotny

Leasing zwrotny różni się od pozostałych rodzajów leasingu. W tej formie finansowania przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingowej konkretny środek trwały (np. maszynę przemysłową), a następnie bierze ją w leasing. Otrzymuje więc gotówkę ze sprzedaży, a następnie korzysta ze środka trwałego na podstawie umowy leasingowej. Umowa leasingu zwrotnego może zostać zawarta zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

Nie wiesz, jaka forma leasingu będzie dla ciebie najbardziej korzystna? Skontaktuj się z doradcami PKO Leasing – pomożemy w podjęciu dobrej decyzji.