Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2021-12-08

Leasing samochodu osobowego, a koszty uzyskania przychodu w 2019

Koszty leasingu w 2019 roku uległy zmianie ze względu na nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Co oznacza to dla przedsiębiorców?

  • 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu, jeśli leasing samochodu obejmuje auta wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.
  • 75% wydatków związanych z użytkowaniem auta w kosztach uzyskania przychodu, gdy samochody osobowe są wykorzystywane do celów mieszanych tj. zarówno do działalności gospodarczej, jak i prywatnie poza godzinami pracy.

Nowe zasady rozliczeniowe dotyczące leasingu samochodu w 2019 roku obejmowały również umowy leasingowe zawarte przed 01.01.2019, jeśli po 2018 roku zostały w nich wprowadzone zmiany. Jeśli przedsiębiorca, w 2019 roku, zdecydował się wykorzystywać swoje prywatne auto lub np. będące w leasingu konsumenckim do realizacji celów zawodowych, sytuacja wyglądała nieco inaczej. Wtedy, jeżeli samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 20% kwoty wydatków związanych z używaniem samochodu dla potrzeb działalności bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.


Zmiany dotyczyły również raty leasingowej w kosztach uzyskania przychodu. Do wydatków, które można zaliczyć do kosztów podatkowych, zalicza się: zakup paliwa, opłaty parkingowe, składki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC), naprawy i części zamienne czy przeglądy i usługi serwisowe.

Warto wiedzieć:
W 2019 roku wprowadzono limit w wysokości 150 tysięcy złotych (225 tysięcy złotych dla aut elektrycznych) – dotyczący rozliczenia części kapitałowej raty leasingowej (limit nie obejmuje części odsetkowej zaliczanej w całości do kosztów uzyskania przychodów).

W przypadku leasingu finansowego ważną zmianą wprowadzoną w 2019 roku było podniesienie progu amortyzacji z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy złotych z wyjątkiem aut elektrycznych, gdzie granicę stanowiło 225 tysięcy złotych. Dodatkowo powyższe progi dotyczyły również wartości samochodu, dla której składki ubezpieczenia AC stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Leasing samochodu osobowego a koszty uzyskania przychodu w 2020

W przypadku leasingu samochodowego w 2020 roku nic nie zmieniło się pod względem prawnym. Nowelizacja wprowadzona rok wcześniej została utrzymana w mocy. Warto jednak przypomnieć, co dokładnie to oznacza dla przedsiębiorców zainteresowanych tematyką leasingu samochodu osobowego w zakresie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu w 2020 roku.

  • podwyższenie progu amortyzacji do 150 tysięcy i 225 tysięcy w przypadku pojazdów elektrycznych,
  • brak możliwości uwzględnienia pełnej raty leasingowej w kosztach z 2020 roku; wprowadzenie limitu do 150 tysięcy i 225 tysięcy w przypadku pojazdów elektrycznych (dotyczy części kapitałowej raty leasingowej; część odsetkowa rozliczana jest w całości),
  • wliczanie do kosztów uzyskania przychodów 75% wydatków z tytułu użytkowania samochodu osobowego do celów mieszanych (związanych z działalnością gospodarczą oraz prywatnych)

Pomimo zmian w przepisach, leasing to wciąż korzystna forma finansowania, którą uznaje się za dobrą alternatywę dla kredytu lub pożyczki leasingowej. Z leasingu samochodu osobowego korzystają między innymi firmy, które nie chcą angażować własnych środków na zakup samochodu.

Leasing samochodu osobowego – koszty uzyskania przychodu w 2021

Rok 2021 nie wprowadził żadnych zmian w zakresie uwzględniania wydatków na użytkowanie samochodów osobowych w kosztach uzyskania przychodu. Przepisy oraz regulacje, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, pozostają aktualne i prawomocne. Dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na leasing samochodu osobowego, liczą się głównie 2 limity kwotowe:

  • w przypadku aut osobowych spalinowych i hybrydowych, które mieszczą się w limicie 150 tysięcy złotych oraz elektrycznych do 225 tysięcy złotych do kosztów można zaliczyć wszystkie opłaty związane z leasingiem,
  • jeżeli jednak wartość samochodu (plus 50% podatku VAT w przypadku użytkowania pojazdu w celach mieszanych) jest wyższa, niż wskazują na to limity, wówczas do kosztów uzyskania przychodów można wliczyć tylko część raty leasingowej wyliczonej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym. Limit dotyczy tylko części kapitałowej miesięcznej raty leasingowej. Część odsetkową raty leasingowej można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w całości, ponieważ nie dotyczy wartości pojazdu, jest opłatą wynikającą bezpośrednio z umowy leasingu.

Leasing samochodu osobowego to wciąż korzystne rozwiązanie dla firm, które nie dysponują pełną kwotą, nie chcą brać kredytu i wolą częściej zmieniać pojazdy.

Leasing samochodu osobowego a VAT

Przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia podatku VAT od każdej raty leasingowej. Wysokość odliczenia różni się zależności od sposobu użytkowania samochodu.

  • jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje auto wyłącznie w celach służbowych, może odliczyć 100% VAT.
  • w przypadku, gdy auto służy do celów mieszanych (prowadzonej działalności i prywatnych), wówczas można odliczyć wyłącznie 50% VAT.

W przypadku, gdy przedsiębiorca chce skorzystać z przywileju rozliczania 100% podatku VAT, konieczne jest złożenie formularza VAT-26, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz przygotowanie regulaminu użytkowania samochodu.