Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-12-05

Od nowego roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Co zmiany oznaczają dla używających auta lub biorących w leasing samochody osobowe? Kto zyska na nowelizacji, a kto straci? Czy po Nowym Roku leasing auta nadal będzie opłacalny? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

1) Jak od 2019 roku rozliczać wydatki eksploatacyjne przy leasingu auta? Czy od Nowego Roku nadal będzie trzeba prowadzić kilometrówkę?

W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100 proc. wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.

Natomiast jeśli chodzi o auta osobowe użytkowane firmowo i prywatnie, kosztem będzie 75 proc. wydatków eksploatacyjnych (w tym podatku VAT niepodlegającego odliczeniu). Ograniczenie dotyczyć będzie także samochodów nabytych /użytkowanych na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 r.

W przypadku wykorzystywania samochodu prywatnego w działalności przedsiębiorcy (pojazd nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych) do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć 20 proc. wydatków związanych z ich używaniem. Dzięki temu zbędne stanie się prowadzenie kilometrówki.

Pamiętajmy, że koszty opłat leasingowych nie są uznawane za koszty eksploatacji – patrz niżej.

2) Jak nowelizacja ustaw o podatku dochodowym wpłynie na rozliczenie rat w leasingu operacyjnym?

Dotychczas nie było ograniczeń w zaliczaniu rat leasingowych do kosztów podatkowych. Od 2019 roku będą one kosztem uzyskania przychodu maksymalnie do 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych*) przy czym koszty podatkowe będą rozliczane w proporcji w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje w wartości samochodu. Ograniczenie to dotyczy części kapitałowej rat, a zatem stanowiącej spłatę wartości samochodu. Część odsetkowa raty leasingowej została wyłączona z opisanego limitu.

Przykład*:

Wartość samochodu: 250.000 zł

Limit: 150.000 zł

Proporcja: 60% (150.000/250.000)

Rata leasingowa netto: 1000 zł, w tym kapitał: 800 zł, odsetki: 200 zł

Rozliczenie podatkowe: 200 zł (część odsetkowa – koszty podatkowe w 100%) oraz
480 zł (część kapitałowa 800 x 60% (proporcja), łącznie do kosztów będzie można zaliczyć 680 zł

Rata leasingowa nkup= 320 zł (1000-680)

*przykład nie uwzględnia podatku VAT, który nie podlega odliczeniu

Warto wspomnieć, że identyczne zasady obowiązywać będą w przypadku najmu i dzierżawy samochodów.

 

3) Czy od stycznia 2019 roku zmienią się zasady dotyczące amortyzacji leasingowanych aut osobowych?

Do końca 2018 roku kosztem podatkowym są odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości samochodu stanowiącej równowartość 20 tys. euro. Od nowego roku limit ten zostanie podniesiony do 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych*).

Warto mieć na uwadze, że próg ten będzie miał zastosowanie również przy sprzedaży firmowego auta osobowego. Do końca 2018 roku kosztem podatkowym jest w takim przypadku niezamortyzowana część wartości początkowej samochodu. Po nowelizacji z bazy kosztowej wyłączona zostanie kwota przekraczająca 150 tys. zł (225 tys. zł*).

Przykład:

Wartość samochodu osobowego = 310.000

Stawka amortyzacji=20%

Okres amortyzacji = 2 lata

Odpisy amortyzacyjne w okresie amortyzacji = (310.000 x20%)x 2= 124.000

Koszty z tytułu odpłatnego zbycia= 150.000 – 124.000=26.000

Łączna wartość kup (amortyzacja + koszty odpłatnego zbycia)=150.000 (124.000 +26.000)

Koszty nkup = 310.000-150.000= 160.000

 

4) Czy przepisy w znowelizowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do umów leasingu zawartych przed 31 grudnia 2018 roku?

Przedsiębiorcy, którzy zawrą umowę leasingu jeszcze w 2018 roku, będą ją rozliczać na dotychczasowych zasadach, aż do jej wygaśnięcia. Nie wprowadzono obowiązku rejestracji umów w urzędzie skarbowym.

Warto jednak podkreślić, że zmiany w czynnej umowie leasingu wprowadzone do niej po 1 stycznia 2019 roku lub jej odnowienie po tym dniu skutkować będą koniecznością stosowania już nowych przepisów.

5) Dla kogo zmiany podatkowe będą korzystne, a kto straci na nowelizacji? Czy w 2019 roku leasing auta nadal będzie opłacalny?

Podniesienie progu amortyzacji z pewnością ucieszy przedsiębiorców kupujących auta osobowe droższe niż równowartość 20 tys. euro, czyli obecnie około 85 tys. złotych.

Z drugiej strony, od 2019 roku nabycie / leasing samochodu o wartości początkowej powyżej 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych*) będzie wiązało się z koniecznością wyłączenia z kosztów podatkowych części zarówno odpisów amortyzacyjnych, jak i opłat leasingowych w części kapitałowej.

Nie zmienia to faktu, że leasing jest i będzie atrakcyjną formą finansowania również po 1 stycznia 2019 roku, stanowiąc alternatywę dla kredytu czy pożyczki. Leasing pozwala przedsiębiorcom korzystać z samochodu bez konieczności jednorazowej zapłaty jego ceny. Dodatkowo z uwagi na swą konstrukcję prawną i finansową będzie nadal łatwo dostępny dla znacznie szerszej liczby klientów, w szczególności dla małych firm i mikroprzedsiębiorców.

Warto wspomnieć, że podwyższenie limitu dla aut elektrycznych (225 tys. zamiast 150 tys. zł*) jest kolejną zachętą dla zainteresowanych samochodami z napędem ekologicznym.

*) Przepisy dotyczące samochodów elektrycznych wejdą w życie po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.