Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-12-03

Leasing samochodów to forma finansowania, z której korzysta znaczna część polskich przedsiębiorców. Tak duża popularność wynika m.in. z optymalizacji podatkowej. Jeśli interesuje Cię leasing, rozliczanie VAT to kwestia, którą musisz się zainteresować.

Jeśli chodzi o leasing, rozliczanie VAT nie jest możliwe przez wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywana odliczeń mają wyłącznie czynni podatnicy VAT w zakresie wykonywanych czynności opodatkowanych.

Leasing a VAT – kiedy odliczać 50%, a kiedy 100%?

Zgodnie z ustawą o VAT obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od pojazdów osobowych wziętych w leasing. Wysokość możliwych odliczeń uzależniona jest nie od wykorzystanego limitu odliczenia (jak to było wcześniej), ale od sposobu użytkowania pojazdu osobowego w firmie.

  • Odliczenie 100% kwoty podatku VAT

Całą kwotę podatku VAT można odliczyć wtedy, gdy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi zgłosić pojazd jako firmowy do urzędu skarbowego (VAT-26), prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu, sporządzić regulamin korzystania z samochodu w firmie.

  • Odliczenie 50% kwoty podatku VAT

Odliczenie VAT od leasingu w wysokości 50% dotyczy przedsiębiorców, którzy samochód wykorzystują zarówno do celów służbowych, jak również celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością (np. na użytek prywatny). W tym przypadku przedsiębiorca nie musi nic zgłaszać do urzędu skarbowego, nie musi też prowadzić ewidencji przebiegu samochodu.

Leasing – jak rozliczyć VAT w zależności od rodzaju formy finansowania?

Jeśli chodzi o leasing, rozliczanie VAT uzależnione jest od wybranego rodzaju tej formy finansowania. Istotną rolę odgrywa to, czy przedsiębiorca wybierze leasing finansowy czy zdecyduje się na leasing operacyjny.

  • Leasing finansowy

Odliczanie VAT od leasingu finansowego sprowadza się do jednorazowego jego odliczenia – z góry. Nie ma przy tym znaczenia, że leasingodawca będzie otrzymywał zapłatę za użytkowanie w formie miesięcznych rat leasingowych.

Wysokość odliczenia zależy od sposobu użytkowania pojazdu firmowego. Jeżeli przedsiębiorca złoży w urzędzie skarbowym formularz VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu samochodu, ma prawo do odliczenia VAT od leasingu w wysokości 100%.

  • Leasing operacyjny

Jeśli chodzi o tego rodzaju leasing, odliczanie VAT odbywa się na podstawie każdej faktury wystawianej kolejnego miesiąca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, leasing operacyjny należy traktować jako świadczenie usług.

I w tym przypadku odliczanie VAT od leasingu będzie zależeć od sposobu użytkowania pojazdu firmowego. Przedsiębiorcy korzystający z samochodu wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością, mogą odliczyć 100% podatku VAT. Przedsiębiorcy korzystający z pojazdu w systemie mieszanym, dokonują odliczenia w wysokości 50% wartości podatku.