Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2017-09-06

Istotą leasingu jest możliwość korzystania z przedmiotu leasingowego na podstawie podpisanej umowy między leasingodawcą a leasingobiorcą. Zgodnie z jej założeniem, firma leasingowa oddaje leasingobiorcy w użytkowanie pojazd, urządzenie lub maszynę w zamian za miesięcznie opłacane raty. Chociaż pod tym względem leasing jest podobny do kredytu, zwykle przynosi znacznie więcej korzyści.

Brak wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorstwa

Leasing, choć jest bardzo zbliżony do kredytu bankowego, wcale nim nie jest. Nieco odmienna specyfika sprawia, że raty leasingowe nie wpływają na obniżenie zdolności kredytowej. Są bowiem traktowane na równi np. z abonamentem za usługi telekomunikacyjne.

Możliwość osiągnięcia korzyści podatkowych

Leasing operacyjny to rozwiązanie, które sprzyja optymalizacji podatkowej. Wiąże się to przede wszystkim z możliwością wliczenia w koszty uzyskania przychodu uiszczonej opłaty wstępnej oraz całej raty (zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej). Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku kredytu bankowego, w koszty uzyskania przychodu można wliczyć wyłącznie część odsetkową raty oraz prowizję.

Uproszczona procedura

Leasing jest formą finansowania, w stosunku do której firmy leasingowe stosują uproszczone procedury. Przekłada się to przede wszystkim na zmniejszenie liczby dokumentów do dostarczenia – zwykle nie ma konieczności przedstawiania sprawozdań finansowych. Należy jedynie dostarczyć umowę spółki  lub umowę spółki handlowej.

Ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oznacza nie tylko możliwość szybszego sfinalizowania transakcji, ale również skrócenie procedur i oszczędność czasu dla przedsiębiorcy. O ile bowiem kredyt najczęściej dostępny jest dla przedsiębiorców z pewnym stażem, tak leasing dostępny w PKO Leasing dedykowany jest również nowym firmom – nawet od pierwszego dnia działalności.

Elastyczne warunki finansowania

Leasing jest formą finansowania realizowaną w oparciu o elastyczne warunki, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. W zależności od oczekiwań, różna może być wysokość opłaty wstępnej (nie wyższa jednak niż 45%), a także wysokość wykupu. Istnieje również możliwość dostosowania czasu trwania umowy do indywidualnych preferencji. Ponadto PKO Leasing oferuje leasing nie tylko w walucie PLN, ale także i w EUR.

Zachowanie płynności finansowej

Leasing, w przeciwieństwie do zakupu gotówkowego, pozwala na zachowanie własnych środków i nie zmienianie płynności finansowej. Użytkowanie sprzętu opłacane jest w comiesięcznych ratach, których wysokość ustalona jest m.in. w odniesieniu do możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Nie dochodzi również do „zamrożenia” kapitału, co przekłada się na mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej.