Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2018-12-03

Jesteś osobą prywatną i planujesz zakup nowego samochodu? Wcale nie musisz ograniczać się wyłącznie do zaciągania kredytu bankowego. Podobnie jak przedsiębiorcy, możesz skorzystać z leasingu. Sprawdź, na czym polega leasing konsumencki i dowiedz się, jak się o niego ubiegać.

Leasing konsumencki (znany również jako leasing prawny, leasing osobisty) to leasing dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W obecnej formie dostępny jest od 2011 roku – wtedy doszło do podpisania ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych.

Leasing konsumencki – co to jest?

Leasing osobisty to forma finansowania, która łączy w sobie elementy kredytu oraz wynajmu. Umożliwia sfinansowanie zakupu, np. pojazdu bez konieczności angażowania wszystkich środków własnych. Do uruchomienia umowy leasingowej wystarczy opłata wstępna (tzw. czynsz inicjalny).

Istotą leasingu konsumenckiego jest przekazanie w użytkowanie przedmiotu umowy leasingowej, np. samochodu przez leasingodawcę (firmę leasingową) na rzecz leasingobiorcy (osoby fizycznej). W zamian leasingodawca oczekuje opłacania miesięcznych rat leasingowych.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, leasingobiorca ma prawo do wykupu leasingowanego przedmiotu – w cenie określonej w umowie. Może jednak odstąpić od tego prawa – nie stanie się właścicielem użytkowanego przedmiotu.

Wymagane formalności

Leasing konsumencki stanowi łatwiej dostępną alternatywę dla kredytu bankowego. W zależności od przedmiotu umowy oraz wartości leasingowanego przedmiotu, firma leasingowa może zastosować uproszczoną lub zwykłą procedurę.

Uproszczona procedura oznacza złożenie przez leasingobiorcę takich dokumentów jak:

  • wypełniony wniosek o udzielenie leasingu
  • kserokopia dowodu osobistego
  • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
  • zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów.

Leasing prawny – dlaczego warto?

Leasing prawny jest korzystną formą finansowania, którą warto rozważyć w momencie planowania zakupu np. nowego samochodu. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele zalet.

  • Korzystne warunki finansowe

W związku z tym, że przedmiot umowy leasingowej pozostaje własnością leasingodawcy, ma on prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dlatego firma leasingowa może zaproponować lepsze warunki finansowe, np. w porównaniu z ofertą kredytów bankowych.

  • Większa dostępność

Jako że formalnie przedmiot umowy leasingowej należy do firmy leasingowej, taka forma finansowania jest łatwiej dostępna. Leasingodawca bardziej przychylnym okiem patrzy na potencjalnych leasingobiorców – w razie nieterminowej spłaty miesięcznych rat ma prawo do odebrania przedmiotu umowy.

  • Prawo do wykupu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to leasingobiorca decyduje, co stanie się z przedmiotem umowy po jej wygaśnięciu. Ma on prawo do wykupu np. pojazdu, stając się jego właścicielem lub rezygnacji z takiej możliwości – wówczas może podpisać on kolejną umowę i użytkować nowy przedmiot.

Zastanawiasz się, czy leasing konsumencki to rozwiązane korzystne dla Ciebie? Skontaktuj się z naszymi doradcami – pomogą podjąć decyzję dostosowaną do oczekiwań i możliwości finansowych.