Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2023-05-04

Warunki leasingu finansowego

Leasing finansowy polega na przekazaniu przedmiotu przez firmę leasingową na rzecz korzystającego, w zamian za comiesięcznie opłacanie rat leasingowych.

Księgowanie leasingu finansowego

Mniejsza popularność leasingu finansowego w porównaniu z leasingiem operacyjnym wynika przede wszystkim z różnic na gruncie podatkowym. Warto jednak rozważyć taką opcję – szczególnie, jeśli prowadzisz duże przedsiębiorstwo, które inwestuje np. w linię produkcyjną lub środki trwałe o znacznej wartości albo działasz w branży medycznej i nie jesteś płatnikiem podatku VAT.

Leasing finansowy a amortyzacja

Jak wygląda kwestia amortyzacji w przypadku leasingu finansowego?

  • Amortyzacja leży po stronie korzystającego i to właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
  • Czas trwania umowy leasingowej najczęściej jest zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji.

Charakterystyczna dla tego rodzaju leasingu jest również konieczność zapłaty podatku VAT w całości od sumy należności leasingowych tuż po dokonaniu odbioru przedmiotu leasingu. Chociaż dla wielu firm może stanowić to spore wyzwanie finansowe, są i takie przedsiębiorstwa, dla których jest to korzystna opcja. Dotyczy to przede wszystkim firm, które leasingować chcą urządzenia, które objęte są stawką VAT inną niż 23%. W takiej sytuacji, w przypadku leasingu finansowego, VAT od należności leasingowych naliczony będzie według stawki VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot. Z leasingu finansowego sporo skorzystają zatem przedsiębiorstwa działające np. w branży medycznej, gdzie stawka VAT nałożona na niemal wszystkie sprzęty medyczne wynosi 8%.

Dlaczego warto zdecydować się na leasing finansowy?

Leasing finansowy, podobnie jak leasing operacyjny, przynosi wiele korzyści. Do najważniejszych zalet zaliczyć można m.in.:

  • dowolny czas trwania umowy – nie ma ustawowych ograniczeń w minimalnym czasie jej trwania,
  • brak ograniczeń związanych z minimalną wartością końcową,
  • możliwość stosowania przez Korzystającego indywidualnej stawki amortyzacji,
  • możliwość zastosowania stawki podatku VAT innej niż 23% (zgodnie z regulacjami podatkowymi).

Szukając alternatywnych dla kredytu form finansowania, warto rozważyć również ofertę leasingu finansowego. W PKO Leasing proponowany jest on na atrakcyjnych warunkach – także w oparciu o uproszczone procedury.